Ιρλανδία: «Απαιτούμε από τους συμβούλους να είναι τεχνολογικά ενημερωμένοι»

Η γνώση, η καινοτομία και η συμβουλευτική έγιναν για την Ιρλανδία τα εργαλεία για να ανακάμψει από την κατάσταση που επικρατούσε στον αγροτικό τομέα πριν από λίγα χρόνια. Την πρώτη χρονιά της κατάρρευσης, το 2009, το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε κατά 30%.

Πολλά από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, που προϋπέθεταν εθνική συμμετοχή, αναστάλθηκαν ή ακυρώθηκαν, λόγω της αδυναμίας του κράτους να την καταβάλει. Ένας αυξανόμενος αριθμός αγροτικών νοικοκυριών διαβιούσε με την υποστήριξη κοινωνικών επιδομάτων, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της υπαίθρου άρχισε να αποψιλώνεται.

Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, οι διαδικασίες συμβουλευτικής και συνεργασίας, αλλά και ο επανασχεδιασμός των πολιτικών του αγροτικού κλάδου ήταν τα μέτρα που βοήθησαν τον πρωτογενή τομέα να συμβαδίσει με τη συνολική πορεία της χώρας, η οποία κατάφερε μέσα σε διάρκεια τριών χρόνων να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του μνημονίου και να εξέλθει από αυτό. O Tom Kelly, επικεφαλής του Τμήματος Μεταφοράς Γνώσης του κρατικού φορέα συμβουλευτικής «Taegasc» εξηγεί στην «ΥΧ» πώς έχει αλλάξει το επάγγελμα του αγροτικού συμβούλου τα τελευταία χρόνια στην Ιρλανδία. αλλά και ποιες είναι οι απαιτήσεις των αγροτών.

«Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ιρλανδία παρέχονται κατά 50% από την κρατική υπηρεσία Teagasc και κατά 50% από ιδιώτες και εταιρείες. Οι νέοι που επιθυμούν να εργαστούν ως αγροτικοί σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει έναν κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών τεσσάρων χρόνων και, αν επιθυμούν, να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε τεχνολογικά ινστιτούτα.

Ο ρόλος των συμβούλων έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια, καθώς πλέον ασχολούνται με πολλά θέματα που αφορούν μια αγροτική εκμετάλλευση από περιβαλλοντικά, τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά έως διοικητικά ζητήματα, ενώ στην Ιρλανδία οι αγροτικοί σύμβουλοι θεωρούνται σημαντική στήριξη για όλους τους αγρότες, ακόμα και των πιο προηγμένων.

Η άμεση επαφή και επικοινωνία του συμβούλου με τον κάθε αγρότη, αλλά και οι δεξιότητες που σχετίζονται με την ενσυναίσθηση και την κατανόηση, θεωρούνται πλέον σημαντικό κομμάτι στη δουλειά του αγροτικού συμβούλου, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει μία σχέση εμπιστοσύνης με τον αγρότη.

Σήμερα οι αγρότες της Ιρλανδίας αναμένουν ότι οι σύμβουλοί τους είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις νέες τεχνολογίες και είναι σε θέση να τους ενημερώσουν για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Για αυτόν τον λόγο, ο κρατικός φορέας Taegasc παρέχει τεχνικές υπηρεσίες για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των συμβούλων».