Η Ισπανία στρέφεται στην ψηφιοποίηση για τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων

Οι Ισπανοί παραγωγοί αξιοποιούν όλο και περισσότερο το Διαδίκτυο και το ψηφιακό εμπόριο, με στόχο την ανάπτυξη των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων και τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους.

Παρόλο που δεν υπάρχει εναρμονισμένος ευρωπαϊκός ή ισπανικός κανονισμός σχετικά με αυτόν τον τύπο μάρκετινγκ, το ισπανικό υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Αλιείας τον χαρακτηρίζει ως «έναν αριθμό μεσαζόντων ίσων ή μικρότερων από έναν».

Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα, οι πρακτικές, όπως οι αγορές παραγωγών, οι απευθείας πωλήσεις, οι παραδόσεις στο σπίτι, τα καταστήματα άμεσης πώλησης ή οι ομάδες καταναλωτών μπορούν να θεωρηθούν ως «βραχέα κανάλια μάρκετινγκ».

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου είναι ότι οι παραγωγοί χρησιμοποιούν το ψηφιακό περιβάλλον, προκειμένου να προσεγγίσουν τους καταναλωτές και να απομακρύνουν τους μεσάζοντες. Σε αυτή την περίπτωση, η απόσταση των αγοραστών δεν έχει σημασία, καθώς τα προϊόντα μπορούν να παραδοθούν και στο εξωτερικό.

Τον περασμένο Ιούνιο, δημιουργήθηκε συμμαχία μεταξύ της Amazon και του ισπανικού Ινστιτούτου Εξωτερικού Εμπορίου (ICEX) για την πώληση φαγητού στη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Ήδη, χιλιάδες εταιρείες προσφέρουν τα προϊόντα τους μέσω αυτής της κοινοπραξίας.

Η Susana Rivera από την ισπανική ένωση παραγωγών Innovación y Calidad de Cooperativas Agro-alimentarias (ICCA) δήλωσε στην Efe Agro ότι «οι συνεταιρισμοί είχαν πάντα καταστήματα στην περιοχή», για να εφοδιάσουν τον τοπικό πληθυσμό. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια, έχουν τεθεί σε εφαρμογή νέα μοντέλα μάρκετινγκ κυρίως χάρη στο διαδίκτυο.