Ιταλία: Χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων για την εγκατάσταση αγροβολταϊκών

Ιταλικό σχέδιο ύψους 1,7 δισ. ευρώ για τη στήριξη αγροβολταϊκών εγκαταστάσεων ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που αποτελεί στρατηγική του γειτονικού κράτους-μέλους.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και υποστηρίζει την κατασκευή και τη λειτουργία νέων αγροβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 1,04 GW και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 1300 GWh/έτος. Η Κομισιόν επισημαίνει ότι «τα αγροβολταϊκά συστήματα επιτρέπουν την ταυτόχρονη χρήση γης τόσο για την παραγωγή ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ηλιακών πάνελ, όσο και για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων».

Η ενίσχυση, που θα καταβληθεί στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, θα είναι με τη μορφή επενδυτικών επιχορηγήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 1,1 δισ. ευρώ, που θα καλύπτουν έως και το 40% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, καθώς και με τη μορφή των τιμολογίων κινήτρων, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 560 εκατ. ευρώ, που θα καταβάλλονται κατά τη φάση λειτουργίας των έργων, για περίοδο 20 ετών.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε ότι το σχέδιο «επιτρέπει στην Ιταλία να υποστηρίξει μια πιο αποτελεσματική χρήση της γης, συνδυάζοντας τη γεωργία με την παραγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η πρακτική αυτή θα συμβάλει στο “πρασίνισμα” του αγροτικού τομέα και στη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ».