Τo JRC ανανέωσε τα εργαλεία πιστοποίησης για τους ελέγχους της υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων στο αλεύρι

Παρά το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά τρόφιμα κρίνονται ασφαλή από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, όπως καταδείχθηκε και στα αποτελέσματα της πρόσφατης ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) για την υπολειμματικότητα φυτοφαρμάκων σε φρούτα και λαχανικά, οι έλεγχοι πάντοτε παρουσιάζουν προκλήσεις και περιθώρια βελτίωσης. Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περισσότερα από 300 διαφορετικά αγροτικά προϊόντα θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (τα λεγόμενα MRL) για περισσότερες από 800 διαφορετικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη φυτοπροστασία.

Από την πλευρά τους, τα εργαστήρια των εθνικών αρχών κάθε κράτους – μέλους που είναι επιφορτισμένα με αυτούς τους ελέγχους θα πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζουν ότι οι μετρήσεις τους μπορούν να προσφέρουν σαφή και ακριβή αποτελέσματα. Ένα από τα κυριότερα εργαλεία τέτοιων ελέγχων είναι τα λεγόμενα CRM.

Όπως εξήγησε στην «ΥΧ» η διευθύντρια του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), Φραντζέσκα Υδραίου, «τα CRM είναι υλικά που έχουν παραχθεί με μεθόδους που μπορούν να πιστοποιηθούν. Τέτοια αναλώσιμα μπορεί να είναι διαλύτες, μια δραστική ουσία κ.λπ. Εφόσον αυτά είναι πιστοποιημένα από την ΕΕ, αυτό σημαίνει ότι οι έλεγχοι θα είναι πιο ακριβείς. Δεν αφορούν εξοπλισμό παρά μόνον αναλώσιμα, επομένως η νέα αυτή πιστοποίηση δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τους φορείς που διεξάγουν τους ελέγχους». Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC) αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους των CRM, για τους ποιοτικούς ελέγχους στις πρώτες ύλες. Πρόσφατα, εξέδωσε έναν νέο «οδηγό» για ελέγχους που σχετίζονται με 20 από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα.

«Αυτό το CRM θα δώσει τη δυνατότητα στα εργαστήρια να αξιολογήσουν τις μεθόδους τους βάσει ενός εγχειριδίου που έχει εκπονήσει η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ. Σε αυτό το εγχειρίδιο, ορισμένα είδη τροφίμων ομαδοποιούνται βάσει της σύνθεσής τους σε δέκα σημαντικές κατηγορίες ανάλογα με το αν είναι φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Επιπλέον, αποτυπώνονται οι δυσκολίες ως προς τον έλεγχο κάθε τροφίμου.