Κ. Μακεδόνια: Απόφαση ένταξης των δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 4.2.1 για Μεταποίηση

Στην έγκριση 2 προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων”  προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν εντός του χρονικού διαστήματος (02/03/2021), τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά εντός του χρονικού διαστήματος αυτού, η αίτηση στήριξης δεν γίνεται αποδεκτή.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την απόφαση της ΠΚΜ