Καλαμάτα: Σε λειτουργία το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης νερού από τη ΔΕΥΑΚ

Σε λειτουργία τέθηκε, και παρουσιάστηκε την περασμένη Παρασκευή ,το σύστημα ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Καλαμάτα: Σε λειτουργία το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης από τη ΔΕΥΑΚ

Για το σημαντικό αυτό έργο, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε, ότι ΔΕΥΑ Καλαμάτας προσαρμοσμένη στις εξελίξεις, σχεδίασε, διεκδίκησε, υλοποίησε ένα ακόμα σημαντικό έργο, το οποίο τοποθετεί την δημοτική επιχείρηση και κατ’ επέκταση και το Δήμο στη σύγχρονη εποχή, όσον αφορά τη διαχείριση του νερού.

Το σύστημα περιλαμβάνει έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου ο οποίος έχει εγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας. Ενώ το συνολικό σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα από: Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου, Ελέγχου Πίεσης, Διαχείρισης Πίεσης, αλλά και Ελέγχου Ποιότητας.

Με το συγκεκριμένο έργο η ΔΕΥΑ Καλαμάτας έχει πλέον την εποπτεία και τον έλεγχο του εξωτερικού της δικτύου και την δυνατότητα για εξ’ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθησης της λειτουργίας του και παρέμβασης σε αυτή.

Με το νέο αυτό σύστημα εκτός από το καθαρά λειτουργικό τμήμα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος τόσο ποιοτικός όσο και ποσοτικός του αντλούμενου ή προσφερόμενου ύδατος το οποίο διανέμεται από τις διάφορες υφιστάμενες υποδομές, την ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές, τον ενεργό εντοπισμό των απωλειών του δικτύου καθώς επίσης εν μέρη και τον έλεγχο και περιορισμό των βλαβών στο εσωτερικό δίκτυο.

Καλαμάτα: Σε λειτουργία το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης από τη ΔΕΥΑΚ

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή στο συνολικό δίκτυο ύδρευσης παρακολουθούνται και ελέγχονται:

  • 21 αντλιοστάσια, 15 γεωτρήσεις, 1 υδρομάστευση, 58 δεξαμενές
  • 16 σταθμοί ελέγχου πίεσης, 18 σταθμοί παρακολούθησης, 7 σταθμοί ελέγχου ποιότητας του παρεχόμενου νερού.

Δηλαδή παρακολουθείται σχεδόν του 95% του δικτύου το οποίο διαχειρίζεται, από ένα κεντρικό σύστημα και διαδικτυακά.

Καλαμάτα: Σε λειτουργία το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης από τη ΔΕΥΑΚ

Επιπλέον, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου υλοποιήθηκε ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής των βλαβών του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης και ξεκίνησε και η  ψηφιοποίηση του συνολικού δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης της Καλαμάτας, αλλά και των γύρω οικισμών.

Πηγή: ertnews.gr