Αυτό το άρθρο είναι 8 μηνών

«Καλή μεταχείριση χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής»: Ανοίγει την Δευτέρα 13/11 η υποβολή αιτήσεων

12.11.2023
4' διάβασμα
kali-metacheirisi-choiron-enstavlismenis-ektrofis-anoigei-tin-deftera-13-11-i-ypovoli-aitiseon-306251

Προθεσμία από τις 13 Νοεμβρίου έως τις 27 Νοεμβρίου 2023 έχουν οι ενδιαφερόμενοι χοιροτρόφοι για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπομέτρου 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του ΠΑΑ 2014 -2022, ύψους 28,5 εκατ. ευρώ.

Το Υπομέτρο 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» παρέχει ενισχύσεις στον τομέα της ενσταβλισμένης χοιροτροφίας, για την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων σχετικά με την καλή μεταχείριση των χοίρων, που ακολουθούν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Με τον τρόπο αυτόν, υιοθετούνται αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων παραγωγής σε θέματα διατροφής (ποιότητα νερού και ζωοτροφών), συνθηκών σταβλισμού και προστασίας της υγείας των χοίρων.

gaia-sense

Είδος και ύψος ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ), προκειμένου να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) και τις πρόσθετες δαπάνες, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν. Το ποσό της ενίσχυσης, δηλαδή η ετήσια ενίσχυση ανά ΜΖΚ, αποτυπώνεται στον πίνακα που παρατίθεται.

Χρήσιμες πληροφορίες

✱ 1 χοιρομητέρα (>50 Kg) ισούται με 0,5 ΜΖΚ και 1 λοιπό χοιρινό ισούται με 0,3 ΜΖΚ.

✱ Για τον υπολογισμό του αριθμού των λοιπών χοιρινών προς ενίσχυση, υπολογίζονται μέχρι 10 λοιπά χοιρινά ανά χοιρομητέρα ανά έτος.

✱ Το ετήσιο ποσό ενίσχυσης (χοιρομητέρων και λοιπών χοιρινών) για τον τριμηνιαίο έλεγχο ποιότητας νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.600 ευρώ ανά διακριτό χώρο εκτροφής.

✱ Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εφαρμόζει ευνουχισμό στα ζώα του, το ύψος ενίσχυσης για τις χοιρομητέρες μειώνεται κατά 26 ευρώ ανά ΜΖΚ / ανά έτος.

✱ Οι κάπροι δεν είναι επιλέξιμοι και, συνεπώς, δεν συνυπολογίζονται στο ποσό ενίσχυσης.

✱ Στα παραπάνω ποσά, δίνεται επιπλέον ενίσχυση ως κόστος συναλλαγής για την κάλυψη των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ευζωίας, που ανέρχεται έως 5% επί του υπολογιζόμενου ποσού της ετήσιας ενίσχυσης ανά ΜΖΚ, που δύναται να καταβληθεί στον δικαιούχο.

Δεσμεύσεις

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι διετούς διάρκειας και ξεκινούν με την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν κατά έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια ένταξής τους στο υπομέτρο τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

1. Δεσμεύσεις καλής μεταχείρισης των ζώων: Σταβλισμός, Διατροφή, Υγεία.

2. Λοιπές δεσμεύσεις: Να εφαρμόζουν το Σχέδιο Ευζωίας, να υποβάλλουν κατά έτος αίτηση πληρωμής και μέσω του ΠΣ τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων, να τηρούν φάκελο δικαιούχου καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων, και να το φυλάσσουν για τρία επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση
αυτών.

Υποχρεωτικός ο τεχνικός σύμβουλος ευζωίας

Η υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι στο πλαίσιο εφαρμογής του Υπομέτρου 14.1 γίνεται με την τεχνική στήριξη του τεχνικού συμβούλου ευζωίας.
Ο τελευταίος είναι κτηνίατρος ή γεωπόνος, εγγεγραμμένος στο ΓΕΩΤΕΕ.

Η δαπάνη του τεχνικού συμβούλου ευζωίας καταβάλλεται από τον δικαιούχο, για την οποία λαμβάνει επιπλέον ενίσχυση ως κόστος συναλλαγής.

Δικαιούχοι που υπάγονται στον Κλάδο ΠΕ Κτηνιάτρων και ΠΕ Γεωπόνων απαλλάσσονται από την υποχρέωση του συμβούλου ευζωίας, εφόσον έχουν καταρτίσει οι ίδιοι το Σχέδιο Ευζωίας της εκμετάλλευσης.

Δέσμευση

Χοιρομητέρες

Λοιπά χοιρινά

Τρίμηνος έλεγχος της ποιότητας νερού

80 ευρώ

133 ευρώ

Συνεχής προσθήκη μυκοδεσμευτικών στις ζωοτροφές

15 ευρώ

25 ευρώ

Αύξηση του ελάχιστου ελεύθερου χώρου δαπέδου κατά τον ομαδικό σταβλισμό χοιρομητέρων

68 ευρώ

 

Χρήση ανοσοευνουχισμού

26 ευρώ

 

ΣΥΝΟΛΟ

189 ευρώ

158 ευρώ