Καλλιεργητικά μέτρα και συστάσεις για το diabrotica στον αραβόσιτο

Diabrotica αραβοσίτου

Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις ενηλίκων που έγιναν στις εγκαταστημένες φερομονικές παγίδες σε καλλιέργειες αραβοσίτου, διαπιστώθηκε ότι η έναρξη της πτήσης του εντόμου diabrotica φέτος στον Ν. Δράμας πραγματοποιήθηκε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας.

Μεγάλη αύξηση του πληθυσμού παρατηρήθηκε στις περιοχές Νέστου και Παγγαίου του Νομού Καβάλας στην αρχή του Ιουλίου και του Αυγούστου. Οι επαναλαμβανόμενες τοπικές βροχές του Ιουνίου βοήθησαν στην ευρωστία των φυτών, λόγω επάρκειας της εδαφικής υγρασίας.

Πλάγιασμα φυτών εμφανίστηκε σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου οι παραγωγοί δεν εφάρμοσαν αμειψισπορά ή κοκκώδες εντομοκτόνο εδάφους κατά τη σπορά ή το σκάλισμα για την καταπολέμηση των προνυμφών στο έδαφος.

Η τροφική δραστηριότητα που εμφανίζουν τα ενήλικα στα φύλλα κατά την άνθιση δεν πρέπει να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο. Σε καλλιέργειες δε με στάδιο ανάπτυξης κοντά στην ολοκλήρωση της άνθισης (>70% γονιμοποίησης) δεν υφίσταται ουσιαστικό κίνδυνος ελλιπούς καρπόδεσης, ακόμη και υπό υψηλούς πληθυσμούς ενηλίκων του εντόμου.

Στις περιοχές που παρατηρούνται έντονα συμπτώματα και τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο της άνθισης και είναι τεχνικά εφικτό, μπορεί να εφαρμοστεί ψεκασμός μόνο εφόσον πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια:

1. Υψηλός πληθυσμός ενηλίκων κατά τη γονιμοποίηση (>5-10 ενήλικα ανά φυτό κατά μέσο όρο).

2. Μήκος στύλων (μετάξινα νημάτια) <1,3 εκατοστά στο 50% των σπαδίκων της καλλιέργειας.

3. Γονιμοποίηση σπαδίκων <50% της ολοκλήρωσης.

4. Η καλλιέργεια υποφέρει από υδατική καταπόνηση και υπάρχει αδυναμία εξασφάλισης επαρκούς άρδευσης.

Γενικά, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, η ενσωμάτωση κοκκώδους εντομοκτόνου κατά τη σπορά ή το σκάλισμα για την καταπολέμηση των προνυμφών στο έδαφος, αποτελεί ένα ουσιώδες μέτρο εφόσον δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της αμειψισποράς.

Το πιο σημαντικό σε αυτό το στάδιο της καλλιέργειας είναι η επάρκεια αρδευτικού νερού. Η συνεχής άρδευση βοηθάει τα φυτά να αναπληρώσουν τις προσβεβλημένες από τις προνύμφες ρίζες, καθώς και τυχόν προσβεβλημένους στύλους από ενήλικα μέχρι τη γονιμοποίηση των αντίστοιχων ανθιδίων.