Καλλιεργητικές προειδοποιήσεις: Μηλιά – Ξεκίνησε η πρώτη πτήση του εντόμου της καρπόκαψας

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές της Πέλλας, της Ημαθίας και της Πιερίας εκτιμάται ότι η πρώτη πτήση του εντόμου της καρπόκαψας ξεκίνησε το χρονικό διάστημα 8-12 Απριλίου, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Ημαθίας, της Πέλλας και της Πιερίας έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αβγών. Αναλυτικά:

✱ Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 16-19 Απριλίου.

✱ Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 25-28 Απριλίου.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, είναι:

✱ Το διάστημα 20-23 Απριλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών.

✱ Το διάστημα 26-29 Απριλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Περιφερεακού Κέντρου, το καρπίδιο καθίσταται ευαίσθητο στην προσβολή της καρπόκαψας όταν φθάνει σε διάμετρο τα 2 εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του (στάδιο J, καρπίδια με μέγεθος «καρυδιού»). Τέλος, επειδή η πλειονότητα των αβγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να καλύπτονται με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δέντρων.