Καλύτερη διαχείριση των βοσκότοπων μέσω της τεχνολογίας

Οι αγρότες θα γνωρίζουν την ποιότητα και την ποσότητα του υπάρχοντος χορταριού

Να βοηθήσει τους αγρότες να γνωρίζουν την ποιότητα και την ποσότητα του χορταριού που υπάρχει κάθε δεδομένη στιγμή στα βοσκοτόπια για τη βόσκηση των βοοειδών τους επιχειρεί το έργο GrassQ που διεξάγεται σε διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρώπης. Το έργο αναπτύσσει μια τεχνική μέτρησης ακριβείας για τους αγρότες, ώστε να βελτιώσουν τα βοσκοτόπια των αγρών τους και τα συστήματα βόσκησης.

Το έργο GrassQ βασίζεται σε ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο μέτρησης χορταριού, το οποίο ονομάζεται Grasshopper. Όπως τονίζει η Bernadette O’ Brien της αρμόδιας αρχής για την ανάπτυξη της γεωργίας και των τροφίμων από τον οργανισμό συμβουλευτικής Teagasc, «το Grasshopper διαθέτει αισθητήρα υπερήχων που μετρά την ποσότητα του γρασιδιού και περιλαμβάνει ενσωματωμένο GPS. Εικόνες τηλεπισκόπησης των μετρούμενων βοσκότοπων λαμβάνονται, επίσης, από δορυφόρους ή μη επανδρωμένα οχήματα.

Το έργο στοχεύει στην κατασκευή ενός αισθητήρα υπερύθρων στο Grasshopper, έτσι ώστε να εκτιμάται επίσης η ποιότητα του γρασιδιού (ξηρά ουσία και πρωτεΐνη). Όλα τα δεδομένα από τις μετρήσεις της ποσότητας και ποιότητας του χορταριού θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία στη διαδικτυακή πλατφόρμα GrassQ. Θα προκύπτουν έτσι πληροφορίες υψηλής ποιότητας, σε πραγματικό χρόνο, με γεωγραφική ένδειξη σχετικά με την ποιότητα και ποσότητα του χορταριού, στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο αγρότης μέσω μιας φιλικής προς τον χρήστη εφαρμογής για smartphone ή ενός online συστήματος υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων.