Μέτρο 16: Ακόμα καμία οριστικοποιημένη αίτηση δημιουργίας επιχειρησιακής ομάδας στην Ελλάδα

metro 16-paa-agrotes
-Διαφήμιση-
Την εξέλιξη του Μέτρου 16 παρουσιάζει στην «ΥΧ» η Ειρήνη Γολεγού από τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ, όπως διαφαίνεται από τα προσχέδια των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Με καταληκτική ημερομηνία την 22η Οκτωβρίου για την υποβολή αίτησης στη Δράση 1 του Μέτρου 16, δεν υπάρχει ακόμα καμία οριστικοποιημένη υποβολή αίτησης δημιουργίας επιχειρησιακής ομάδας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την κα Γολεγού, «στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έχουν υποβληθεί ως σχέδιο (δεν υπάρχουν οριστικοποιημένες υποβολές) 157 αιτήσεις. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους όλων των φορέων, οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν ως μέλη των επιχειρησιακών ομάδων – δικαιούχων των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5. Δικαιούχοι των εν λόγω υπομέτρων είναι οι επιχειρησιακές ομάδες, σχήματα συνεργασίας, τα οποία απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο μέλη, εκ των οποίων το κύριο μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και κτηνοτροφίας».

Παρά το γεγονός ότι διανύσαμε τον νεκρό μήνα του Αυγούστου, τα προσχέδια για τις αιτήσεις στη Δράση 1 του Μέτρου 16 έχουν αυξηθεί, καθώς πριν από περίπου έναν μήνα (06/08/2018), και όταν η «ΥΧ» είχε επικοινωνήσει ξανά με την κα Γολεγού, οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων βρίσκονταν στις 124.