Καμπάνες για αδήλωτη εργασία των ενεργών συνταξιούχων

Πρόστιμο ίσο με 12 συντάξεις για όσους δεν έχουν ενημερώσει τον e-EΦΚΑ

Τις συντάξεις… ενός έτους θα κληθούν να επιστρέψουν όσοι συνταξιούχοι, τόσο του π. ΟΓΑ όσο και των υπόλοιπων ταμείων, βρεθούν να απασχολούνται στον αγροτικό τομέα δίχως προηγουμένως να το έχουν δηλώσει στον e-EΦΚΑ.

Πρόσφατη απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, καθορίζει ότι όλοι οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν ή έχουν ήδη αναλάβει εργασία υποχρεούνται να προβούν σε σχετική δήλωση προς τον ασφαλιστικό υπερφορέα. Σε αντίθετη περίπτωση, και εφόσον εντοπιστούν μετά από σχετικό έλεγχο, θα τους επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 12 κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης ισχύει ανεξάρτητα από το αν, λόγω της φύσης της απασχόλησης ή του ύψους του εισοδήματος του συνταξιούχου, προκύπτει «πέναλτι» απομείωσης των συντάξιμων αποδοχών.

Μεταξύ άλλων, στην απόφαση Χατζηδάκη αναφέρεται ότι οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, που είτε έχουν αναλάβει εργασία έως και τις 28/2/2020 είτε αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση από τις 29/2/2020 και μετά, οφείλουν να υποβάλουν στον ΕΦΚΑ σχετική δήλωση. Το ίδιο θα πρέπει να πράξουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησής τους και οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι κατά την ημερομηνία αυτή συνεχίζουν να εργάζονται.

Οι εξαιρέσεις του «νόμου Κατρούγκαλου»

Όσοι συνταξιούχοι είχαν αναλάβει εργασία πριν από τις 13/5/2016 (και εξαιρούνταν από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του «νόμου Κατρούγκαλου», δηλαδή του ν.4387/2016), υποχρεούνται στην υποβολή της δήλωσης από την 1/3/2022 και μετά. Στη δήλωση που υποβάλλεται στον e-ΕΦΚΑ καταγράφονται τα στοιχεία του συνταξιούχου και της προς ανάληψη εργασίας, ιδιότητας ή δραστηριότητας, για την οποία προκύπτει η υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ.

Εφόσον δεν πρόκειται για αυτοαπασχόληση, καταγράφονται επίσης τα στοιχεία του εργοδότη στον οποίο θα παρασχεθεί η επαγγελματική δραστηριότητα, η χρονική διάρκεια ή τα χρονικά διαστήματα της παρεχόμενης δραστηριότητας.

Σε περίπτωση που μετά από έλεγχο διαπιστωθεί μη υποβολή της σχετικής δήλωσης από τους υπόχρεους, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος 12 μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων του παραβάτη.

Το ποσό της οφειλής της κύριας σύνταξης μπορεί να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του 25% της μηνιαίας σύνταξης. Το ποσό της οφειλής της επικουρικής σύνταξης μπορεί να αποσβένεται με συμψηφισμό με τις δικαιούμενες επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ παροχή.

Σύμφωνα με την απόφαση, για τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων των συνταξιούχων που απασχολούνται, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή στον e-ΕΦΚΑ, όπου θα υποβάλλονται οι δηλώσεις των συνταξιούχων.

Οι ήδη υποβληθείσες δηλώσεις απασχόλησης συνταξιούχων, καθώς και τα στοιχεία πληρωμών συντάξεων θα διασταυρώνονται σε περιοδική βάση με τα στοιχεία των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβάλλουν οι εργοδότες στον ΕΦΚΑ, τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» και τα στοιχεία άλλων πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να εντοπίζονται οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται.

Μέχρι την ενεργοποίηση της νέας πλατφόρμας, η αρμόδια υπηρεσία εκκαθάρισης συντάξεων του ΕΦΚΑ θα καταχωρίζει τα στοιχεία των απασχολούμενων συνταξιούχων στο πληροφοριακό σύστημα πληρωμών συντάξεων του Ταμείου.

Ποιοι γλυτώνουν το πέναλτι του 30%

Mε νομοθέτημα που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020, το πέναλτι απομείωσης της σύνταξης για τους «ενεργούς» επαγγελματικά συνταξιούχους μειώθηκε στο 30% (από 60%). Ωστόσο, από τη μείωση της σύνταξης εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του π. ΟΓΑ, εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση αυτού.

Ομοίως εξαιρούνται από το πέναλτι και οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένας συνταξιούχος του Δημοσίου έχει αγροτικό εισόδημα 10.200 ευρώ θα «δει» τη σύνταξή του να περικόπτεται κατά 30%.

Από τη μείωση της σύνταξης εξαιρούνται, επίσης, μεταξύ άλλων:

✱ Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διακρατική σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης.

✱ Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον από τα τέκνα είναι ανήλικο ή σπουδάζον έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

✱ Οι ψυχικά ασθενείς για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

✱ Όσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα του άρθρου 54 του Π.Δ.169/2007, καθώς και τα τέκνα ασφαλισμένων και συνταξιούχων που είναι ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.