Καρδίτσα: «Πράσινο φως» για το κυνήγι των αγριόχοιρων λόγω πανώλης

Μπορεί, επισήμως, η κυνηγετική περίοδος να ολοκληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, ωστόσο το υπουργείο Περιβάλλοντος δίνει τη δυνατότητα στους κυνηγούς να συνεχίσουν κατ’ εξαίρεση το κυνήγι, αποκλειστικά των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, σε μία προσπάθεια να ελεγχθεί ο υπερπληθυσμός τους.

Ήδη, υπογράφηκε η πρώτη απόφαση (από την προϊσταμένη Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Ζωή Φτίκα) για τη συγκρότηση ομάδας κυνηγών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Καρδίτσας, ενώ θα ακολουθήσουν και για άλλες περιοχές.

Βασικοί στόχοι είναι η ελεγχόμενη δίωξη και η μείωση του αριθμού των ζώων, λόγω των επαπειλούμενων ζημιών στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή εξαιτίας του διαφαινόμενου υπερπληθυσμού τους και, γενικότερα, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλούνται στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα.

Ομάδα

Η ομάδα που συγκροτήθηκε αποτελείται από οκτώ άτομα, όλα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας, με τον σχεδιασμό της όλης δράσης (συγκρότηση ομάδας κυνηγών, τεχνικές θήρας, περιοχές δράσης, επαναληψιμότητα, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας) να εκπονείται από το Γραφείο Θήρας του Δασαρχείου Καρδίτσας.

Επιπλέον, το Γραφείο Θήρας θα τηρεί φάκελο με στοιχεία για τη σύνθεση της ομάδας, τις εξόδους που πραγματοποιήθηκαν, τον αριθμό των θηρευμένων χοίρων, τις ποσότητες που διατέθηκαν προς πώληση και την περιοχή δράσης της ομάδας. Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η αγοραπωλησία των θηρευμένων ατόμων, τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η ομάδα κυνηγών μπορεί να επιχειρεί όλο τον χρόνο. Κατά τη διάρκεια της κυνηγητικής περιόδου, τα προγράμματα δίωξης θα διενεργούνται εκτός των επιτρεπόμενων ημερών κυνηγιού, κατά τη διάρκεια του ωραρίου θήρας, κυρίως σε γεωργικές και ημιορεινές περιοχές, όπου παρατηρούνται αγριόχοιροι και υβρίδια αυτών ή μη δεσποζόμενοι χοίροι.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ζ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας & Σποράδων, Βαγγέλη Μπαλατσό, «οι κυνηγοί για ακόμη μία φορά επιχειρούν να δώσουν λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά όλη τη χώρα, αφού ο κίνδυνος της πανώλης υφίσταται και εμφανίζεται απειλητικός. Οι αγριόχοιροι πλέον βρίσκονται παντού. Όλοι γνωρίζουμε πόσο απειλείται ο κλάδος της χοιροτροφίας και γενικότερα η αγροτική παραγωγή από την ασθένεια αυτή».