Η καρπόκαψα απειλεί τη μηλιά και την καστανιά

Αύξηση παρουσίασαν οι συλλήψεις του εντόμου της καρπόκαψας της μηλιάς στις περισσότερες περιοχές του δικτύου των φερομονικών παγίδων το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Γενικά, το έντομο συνεχίζει μια διαρκή δραστηριότητα όλη την καλλιεργητική περίοδο, εμφανίζοντας συγκεκριμένες κορυφές πτήσεων.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Ημαθίας και της Πιερίας, το χρονικό διάστημα 29 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου υπήρχαν συνεχόμενες ωοτοκίες και αντίστοιχα το χρονικό διάστημα 2-6 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν συνεχόμενες εκκολάψεις των νεαρών προνυμφών. Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη, είναι από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.

Καστανιά

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων της ορεινής Πιερίας εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 2η πτήση του εντόμου της καρπόκαψας της καστανιάς το χρονικό διάστημα 24-26 Αυγούστου. Ο κατάλληλος χρόνος επέμβασης με φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά την εκκόλαψη των ωών είναι από τις 5 μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Συνιστάται η συλλογή και η καταστροφή των προσβεβλημένων κάστανων που πέφτουν πρόωρα και όσων διαχωρίζονται ως προσβεβλημένα κατά τη συγκομιδή.

Ζημιές, όμως, στην καστανιά σε κάποιες περιοχές προκαλεί και ο βαλάνινος. Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη, εάν διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου (τίναγμα των δέντρων ή χρήση κολλητικής ταινίας διπλής όψης στους κορμούς) ή υπάρχει ιστορικό σημαντικής προσβολής και ζημιάς. Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με την καρπόκαψα.