Γ.Κασίμης: Η χρηματοδότηση του για την κατασκευή φράγματος τσικαλαριού Νάξου είναι εξασφαλισμένη

Γ.Κασίμης: Η χρηματοδότηση του για την κατασκευή φράγματος τσικαλαριού Νάξου είναι εξασφαλισμένη

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης, πραγματοποίησε την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, σύσκεψη για την επίλυση των θεμάτων που αφορούν στο έργο «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Ποταμιάς και Σαγρίου, εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας και οι υπηρεσιακοί παράγοντες όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης προσδιορίσθηκαν και διασαφηνίστηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία τα οποία πρέπει να συλλεχθούν εκ μέρους των φερόμενων ιδιοκτήτων των κοινοτήτων Ποταμιάς και Σαγρίου καθώς και διευκρινίσθηκε διεξοδικά το περιεχόμενό τους ώστε να επικαιροποιηθούν ή και να  συμπληρωθούν ορθά, σύμφωνα με τις οδηγίες και απαιτήσεις υλοποίησης του εγκεκριμένου Μέτρου του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτεί την αποζημίωση της κηρυγμένης επίταξης για τις ανάγκες κατασκευής του φράγματος Τσικαλαριού Νάξου.

Όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπου Κασίμη, δεσμεύτηκαν ενώπιον των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης πως εφόσον υποβληθούν πλήρως και σωστά τα απαιτούμενα στοιχεία των φερόμενων ιδιοκτητών για την αποζημίωσης της επίταξης, αυτή θα καταβληθεί σε ατομικό λογαριασμό τραπέζης που θα δηλώσουν οι φερόμενοι δικαιούχοι εντός ενός μηνός από την  υποβολή τους.

Στην πραγματοποιηθείσα σύσκεψη συζητήθηκαν και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να προχωρήσει και η διαδικασία δικαστικού προσδιορισμού των τιμών μονάδας για την αποζημίωση της κηρυχθείσας απαλλοτρίωσης.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης, επισήμανε την δέσμευση καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που καθυστερούσαν, μέχρι πρότινος, την έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.

Τέλος, τόνισε πως η χρηματοδότηση του έργου, από κοινοτικούς πόρους, είναι εξασφαλισμένη και απρόσκοπτη και ως εκ τούτου θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια που θα συμβάλει στην έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του φράγματος Τσικαλαριού Νάξου, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.