Κατά 24% αυξήθηκε η παγκόσμια παραγωγή αβγών μέσα σε μια δεκαετία

Η δυναμική του κλάδου της αβγοπαραγωγής αποτυπώνεται στα στοιχεία που προέρχονται από τον FAO, σύμφωνα με τα οποία στη διάρκεια της δεκαετίας 2008-2018 η παγκόσμια παραγωγή αβγών αυξήθηκε κατά 24%. Συγκεκριμένα, από 61,7 εκατ. τόνους ανήλθε σε 76,7 εκατ. τόνους αβγών, με την Κίνα να αποτελεί τη μεγαλύτερη με διαφορά παραγωγό χώρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας τριακονταετίας, με 466 δισ. αβγά το 2018, ήτοι το 34% της παγκόσμιας αγοράς. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, η ταχεία οικονομική ανάπτυξη, η βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι ευνοϊκές τιμές αποτελούν σημαντικούς λόγους για αυτή την ανάπτυξη στην Κίνα.

Ακολουθούν η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ινδία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 60% της παγκόσμιας παραγωγής αβγών. Όσον αφορά την κατανάλωση, φαίνεται ότι ποικίλλει μεταξύ των χωρών. Σύμφωνα με τον οικονομικό αναλυτή της Παγκόσμιας Επιτροπής Αβγών, Van Horne, η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση διαιρώντας την παγκόσμια παραγωγή διά τον πληθυσμό των 7,6 δισ. ανθρώπων, προκύπτει ότι ανέρχεται σε 166 αβγά ετησίως. Όμως, από χώρα σε χώρα η εικόνα διαφοροποιείται, καθώς, για παράδειγμα, στο Μεξικό η κατ’ άτομο ετήσια κατανάλωση αβγών υπολογίζεται σε 368 αβγά, στην Ιαπωνία σε 337, ενώ η χαμηλότερη κατανάλωση καταγράφεται στη Ν. Αφρική με 130 αβγά κατ’ άτομο κατανάλωση τον χρόνο. Όσον αφορά τις χώρες της ΕΕ, στην Ισπανία η κατά κεφαλήν κατανάλωση ανέρχεται σε 273 αβγά, στη Δανία σε 248, στην Πολωνία σε 145 και στην Πορτογαλία σε 146 αβγά τον χρόνο.