Καταγραφή και προστασία 88 υγρότοπων

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα WetMainAreas η Θεσσαλία

Στη χαρτογράφηση και στην προστασία των 88 καταγεγραμμένων θεσσαλικών υγρότοπων, που αποτελούν εθνικά και ευρωπαϊκά σημεία αναφοράς υψηλής περιβαλλοντικής, βιολογικής και πολιτιστικής αξίας, οδηγεί η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα WetMainAreas για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη διατήρηση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων.

Προ ημερών, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, με τον περιφερειάρχη, Κώστα Αγοραστό, να τονίζει ότι «οι υγρότοποι που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργούν επισκέψιμα σημεία ενδιαφέροντος εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, η ορνιθοπαρατήρηση και ο περιπατητικός τουρισμός» και προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει πολλές ενέργειες με αποκορύφωμα την ανασύσταση της λίμνης Κάρλας. Ευχή όλων να ακολουθήσει η αποκατάσταση και του οικοσυστήματος του Αχελώου, με την ολοκλήρωση των έργων».

Ο χάρτης των υγρότοπων

Αναφορικά με τους 88 καταγεγραμμένους θεσσαλικούς υγρότοπους, όπως έδειξε και η έρευνα του καθηγητή Επιστημών Περιβάλλοντος Δρ. Γ. Παπαμιχαήλ, από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, οι 12 βρίσκονται στο νησιωτικό και οι 76 στο ηπειρωτικό τμήμα (86.830 στρέμματα). Οι 47 από αυτούς είναι μικροί (<80 στρέμματα ο καθένας, συνολικά 1.050 στρέμματα), αλλά δημιουργούν μεγάλα συνεκτικά δίκτυα. Κατακλύζονται δε, μόνιμα ή προσωρινά με ρέον ή στάσιμο νερό, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό, βρίσκονται σε τυρφώδες έδαφος κι έχουν βλάστηση από είδη φυτών προσαρμοσμένα στο νερό και διάφορα είδη πανίδας.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γ. Παπαμιχαήλ, «η καταχώριση των δεδομένων των 88 σημαντικών υγρότοπων σε εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων είναι σημαντική, καθώς γίνεται ανάλυση της συνεκτικότητας του οικολογικού τοπίου της Θεσσαλίας (με βάση το καθεστώς προστασίας, τη βιοποικιλότητα και τις ανθρωπογενείς πιέσεις) κι αυτό είναι χρήσιμο για τη διαχείρισή τους (στόχος εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα). Ακόμη, διερευνούμε τις δυνατότητες που παρέχει το δίκτυο των υγρότοπων μέσω της καθιέρωσης καλών πρακτικών και ποια η συνεκτικότητα του δικτύου με οικολογικούς διαδρόμους».

Μερικοί από τους πιο δυναμικούς υγρότοπους στην ΠΕ Λάρισας είναι οι εξής: Καλυβιών Αναλήψεως, Μεγάλο Ελευθεροχώρι (Ελασσόνα), Δέλτα Πηνειού, λίμνη Μάτι ή Αργυροπουλίου Τυρνάβου, λίμνη Νεσσωνίδα, τεχνητά λιμνία Ορυχείων Ομορφοχωρίου και Παραποτάμου, έλος Ευαγγελισμού, τεχνητά λιμνία Καρυάς, Συκαμινέας, Φλάμπουρο, Βλαχογιαννίου, Γιαννωτών (Ελασσόνα).