Καταλύτης ο σύμβουλος για την εισαγωγή της καινοτομίας στο χωράφι

«Οι σύμβουλοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή συμβουλών για την εισαγωγή της καινοτομίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις», είναι η δήλωση αγροτών από την Πολωνία που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο Agrilink, που έχει ως σκοπό τη σύνδεση αγροτών με γεωργικούς συμβούλους. Σύμφωνα με τους εταίρους του έργου, ο αγροτικός τομέας σήμερα δέχεται πολλές πιέσεις για τη βιώσιμη παραγωγή και την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, παράλληλα με τη μείωση των χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

Σε επιλεγμένες περιοχές της Νοτιοδυτικής Πολωνίας, μέσω του προγράμματος πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ αγροτών και συμβούλων. Η συντριπτική πλειοψηφία της αλληλεπίδρασης γεωργού-συμβούλου πραγματοποιείται με τη μορφή «ένας προς έναν» στην εκμετάλλευση, όπως επίσης μέσω εκπαιδευτικών συνεδριών, εργαστηρίων και σεμιναρίων. Η συνεργασία και οι τακτικές συναντήσεις βοηθούν στον εξορθολογισμό της λήψης αποφάσεων των αγροτών σχετικά με την εισαγωγή καινοτομίας στη δική τους εκμετάλλευση και καθιστούν τον ρόλο των συμβουλευτικών υπηρεσιών στις περιοχές αυτές ιδιαίτερα σημαντικό. Οι δημόσιοι σύμβουλοι είναι οι κύριοι πάροχοι συμβουλών για τους περισσότερους αγρότες, γεγονός που οφείλεται στη μακρά ιστορία των δημόσιων συμβούλων στις περιοχές αυτές, στην εμπιστοσύνη των αγροτών προς αυτούς και στις υψηλές ικανότητες που επιδεικνύουν οι σύμβουλοι στο θέμα της καινοτομίας.