ΔΑΟΚ Δράμας: Κατάσχεση παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον Μεθωριακό Σταθμό Εξοχής

Ύστερα από συνεργασία τού Τελωνείου Δράμας με την ΔΑΟΚ Δράμας κατασχέθηκαν εκατοντάδες κιλά παράνομων-πλαστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φ.π.).

Πιο συγκεκριμένα, στις 13-03-2024 και ώρα περί τις 15:00, στον Μεθοριακό Σταθμό Εξοχής, υπάλληλοι τού Τελωνείου Δράμας, παρουσία στελεχών της Υπηρεσίας μας, δέσμευσαν φορτηγό αυτοκίνητο με βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο ήταν έμφορτο με συσκευασίες παράνομων φπ. Οι συσκευασίες των φ.π. ήταν τοποθετημένες σε χαρτοκιβώτια που εξωτερικώς έφεραν αυτοκόλλητη σήμανση ως «ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ». Οι συσκευασίες των φ.π. έφεραν ετικέτες ενδείξεις στην αγγλική ή στην τουρκική γλώσσα. Το φορτηγό αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε αποθηκευτικό χώρο τού Τελωνείου Δράμας, όπου το φορτίο του κατασχέθηκε από στελέχη τού Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας και φυλάσσεται προκειμένου να οδηγηθεί προς ασφαλή καταστροφή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Έχουν γίνει οι διαδικασίες για την επιβολή ποινικών κυρώσεων στον διακινητή τού παράνομου φορτίου. Συνολικά κατασχέθηκαν 856 λίτρα υγρών και 150 κιλά στερεών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή [Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009] και την εθνική νομοθεσία (Νόμος 4036/2012) «ένα φντοπροστατεντικό προϊόν δεν διατίθεται στην αγορά ούτε χρησιμοποιείται αν δεν έχει αδειοδοτοθεί στο οικείο κράτος μέλος».

Επομένως, ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που δεν έχει λάβει έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως παράνομο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να λογίζονται επιπλέον ως επικίνδυνα καθώς είναι άγνωστο τις περισσότερες φορές το περιεχόμενό τους, ή είναι πλαστά χωρίς εγγυημένη σύνθεση.

Πώς διακρίνονται τα παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα;

Τα νόμιμα φ.π. φέρουν ετικέτα στην Ελληνική γλώσσα, που αναφέρει τον αριθμό έγκρισης, την εταιρεία κάτοχο της έγκρισης, τις οδηγίες χρήσης, τις προφυλάξεις που πρέπει να πάρει ο χρήστης όταν το εφαρμόζει, τις οδηγίες για περίπτωση ατυχήματος κλπ.

Το παράνομο φ.π. είναι είτε σε λευκό μπουκάλι είτε σε μπουκάλι με ξενόγλωσση ετικέτα (συνήθως στη Βουλγαρική ή Τουρκική γλώσσα), εισάγεται είτε από ιδιώτες, είτε από «μεσάζοντες» Ελληνικής ή αλλοδαπής υπηκοότητας σε συσκευασίες μέχρι 20 λίτρα για να μπορεί να πουληθεί άμεσα, χωρίς παραστατικά ή με παραστατικά που το περιγράφουν παραπλανητικά ως λίπασμα ή άλλο προϊόν (όπως στην προκειμένη περίπτωση ως μωρομάντηλα), παρακάμπτοντας τελωνεία και υπηρεσίες ελέγχου (εισαγωγή μη εργάσιμες μέρες και ώρες, απόκρυψη φορτίου στο πίσω μέρος εμπορευματοκιβωτίων, αποθήκευση σε ακατάλληλες αποθήκες μακριά από προσβάσιμους χώρους κλπ).

Όταν κάποιος διακινεί, μεταφέρει ή προμηθεύεται ένα παράνομο φυτοπροστατευτικό προϊόν, το οποίο δεν είναι ελεγμένο, δεν έχει ετικέτα στην Ελληνική γλώσσα και δεν πωλείται από κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, υπάρχει βάσιμος λόγος ότι προσβλέπει στον προσπορισμό παράνομου χρηματικού οφέλους, καταστρατηγώντας τη νομοθεσία και εκθέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, την φυτική παραγωγή και την οικονομία. Συνεπώς, αρκεί η ανυπαρξία ετικέτας ή η ύπαρξη ξενόγλωσσης ετικέτας στα παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για να τεκμηριωθεί η γνώση τού εμπλεκόμενου για τη διαπιστωθείσα παράβαση που ήταν και η επιδίωξή του. Να διακινήσει ή να προμηθευτεί φυτοπροστατευτικό προϊόν που δεν επιτρέπεται στη Χώρα μας, αλλά είναι φθηνό και είτε δεν υφίσταται τιμολόγιο αγοράς (φοροδιαφυγή), είτε δεν παρακρατηθεί δασμοί (δασμοδιαφυγή).