Οι κατευθύνσεις στρατηγικής για την προώθηση των εξαγωγών

Μελέτη μέτρησης οικονομικών - επιχειρηματικών δεικτών και εξαγωγικού προσανατολισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας

«O πρωτογενής τομέας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζει εξαιρετικές επιδόσεις σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Στα βιομηχανικά φυτά, τα σιτηρά, τα φρούτα, τα κηπευτικά και τα όσπρια είναι από τις κυρίαρχες παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία είναι πρώτη παραγωγός περιοχή της Ελλάδας». Αυτά αναφέρθηκαν στην παρουσίαση μελέτης για τις εξαγωγές της Θεσσαλίας, κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Τρικάλων, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνη Γεωργιάδη.

Στην ημερίδα, με θέμα «Εξαγωγικός προσανατολισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας και βελτίωση ανταγωνιστικότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων», που συνδιοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Τρικάλων και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), συμμετείχαν εκπρόσωποι των εξαγωγικών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας.

Κατά τη διάρκειά της, παρουσιάστηκε η μελέτη Μέτρησης Οικονομικών – Επιχειρηματικών Δεικτών και Εξαγωγικού Προσανατολισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη μελέτη, το πεδίο ανταγωνισμού, στο οποίο δύναται με τα σημερινά δεδομένα να δώσει μάχη ο πρωτογενής τομέας σε παγκόσμια κλίμακα είναι ο τομέας της μοναδικότητας, σε επίπεδο προϊόντων που δεν ευδοκιμούν αλλού ή γεωγραφικής προέλευσης ή χαρακτηριστικών του προϊόντος (ΠΟΠ).

Είναι καιρός από τη στιγμή που γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κατακτήσουμε τις διεθνείς αγορές, οι παραγωγικοί φορείς να υλοποιήσουμε όλα όσα πρέπει, έχοντας στο πλευρό μας την πολιτεία

Η συνολική μείωση του κόστους παραγωγής με ταυτόχρονη παραγωγή προϊόντων ποιότητας με την εισαγωγή καινοτομίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε τόνωση/αύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα.

Ο κλάδος των τροφίμων – ποτών παρουσιάζει ενδείξεις για την ικανότητά του να καταστεί ανταγωνιστικός σε πολύ συγκεκριμένες niche αγορές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, εκμεταλλευόμενος ορισμένα από τα πεδία μοναδικότητας που αναφέρθηκαν. Τέλος, η καθετοποίηση προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα μπορεί να αποτελέσει διέξοδο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Τρικάλων, κ. Γιαγιάκο, «τα συμπεράσματα της μελέτης, που έγινε κατόπιν έγκρισης του αιτήματός μας από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, είναι ενδιαφέροντα κι ελπίζω αξιοποιήσιμα από όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα. Είναι καιρός από τη στιγμή που γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κατακτήσουμε τις διεθνείς αγορές, οι παραγωγικοί φορείς να υλοποιήσουμε όλα όσα πρέπει, έχοντας στο πλευρό μας την πολιτεία».