Καθορίστηκε η ενίσχυση γάλακτος παραγόμενου στα νησιά του Αιγαίου για το 2021

epa05918042 An Israeli dairy man pours milk from a churn in the milking facility at the Kibbutz Nir Am, southern Israel, 20 April 2017. Reports state that the Israeli dairy market is one of the oldest and most successful industries in Israel with an average dairy yield which is considered one of the highest in the world with an average cow producing 12,000 litres of milk a year. EPA/ABIR SULTAN

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόνο γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους το έτος 2021, με σκοπό την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης.

Σύμφωνα με την απόφαση καθορίζεται το ύψος ενίσχυσης για το έτος 2021 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης, ως εξής:

(α) σε 52,37 € ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού γάλακτος,

(β) σε 59,86 € ανά επιλέξιμο τόνο αίγειου γάλακτος,

(γ) σε 82,31 € ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.

2. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα
επτά χιλιάδες ευρώ (4.337.000 €), εκ του οποίου το ποσό τριών εκατομμυρίων επτακοσίων
ενενήντα χιλιάδων ευρώ (3.790.000 €) καλύπτεται από ενωσιακή χρηματοδότηση και το ποσό πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (547.000 €) από εθνική χρηματοδότηση.

Δείτε  ΕΔΩ την Υπουργική Απόφαση