Καθορίστηκαν οι απαιτήσεις για τη χορήγηση της ειδικής βάμβακος της νέας ΚΑΠ

Αργά και σταδιακά συνεχίζεται η υπογραφή των εφαρμοστικών παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ 2023-2027. Σειρά έχει τώρα η ειδική ενίσχυση βάμβακος.

Σύμφωνα με τον υπουργική απόφαση, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης υπολογίζεται στα 733,98 ευρώ/εκτάριο επιλέξιμης έκτασης, για βασική έκταση 250.000 εκταρίων.

Αναλυτικά οι απαιτήσεις για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027, εδώ