Καθορίστηκαν οι Συνδεδεμένες σε βιομηχανική τομάτα, συμπύρηνο ροδάκινο και πορτοκάλι

Καθορίστηκε το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε τρία προϊόντα για το έτος ενίσχυσης 2021: Βιομηχανική Τομάτα, Συμπύρηνα Ροδάκινα και Πορτοκάλια που οδηγούνται προς χυμοποίηση. Με τις υπουργικές αποφάσεις ανοίγει και επίσημα ο δρόμος για την πληρωμή των Συνδεδεμένων αυτών στους δικαιούχους παραγωγούς.

Συγκεκριμένα για το έτος ενίσχυσης 2021, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης καθορίζεται:

· στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας στα 61,8 ευρώ/στρέμμα.

· στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση στα 20,5 ευρώ/στρέμμα.

· στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, στα 62 ευρώ/στρέμμα.