Καθορίστηκαν οι τιμές αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού

Στον προσδιορισμό των τιμών αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το εξωτερικό προχώρησε το ΥΠΑΑΤ.

Η απόφαση πήρε ΦΕΚ, και σύμφωνα με αυτή καθορίζονται «οι τιμές αναφοράς του ετοιμοπαράδοτου προς εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού που εισάγεται από το εξωτερικό, ή αποκτάται ενδοκοινοτικά, ή παράγεται στο εσωτερικό της χώρας βάσει των οποίων θα υπολογίζεται το προβλεπόμενο από την υπ’ αρ. 10466/18-3-1988 υπουργική απόφαση, ανταποδοτικό τέλος».

Δείτε εδώ τις τιμές αναφοράς