Καθορίστηκε ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 και για τη Συνδεδεμένη στον τομέα του βόειου κρέατος

Μετά τον καθορισμό του προϋπολογισμού για το έτος 2021 μίας σειράς συνδεδεμένων ενισχύσεων – όπως δημοσίευσε το ypaithros.gr – το ΥΠΑΑΤ προχώρησε και σε νέες τροποποιήσεις.

Έτσι, όσον αφορά τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 ανέρχεται στα 35.016.195 ευρώ, όταν για το έτος 2020 ανέρχεται σε 35.558.453 ευρώ.

Απόφαση για το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 2020 (οικονομικό έτος 2021) ελήφθη για τον προϋπολογισμό που αφορά την ενίσχυση των ελαιοκαλλιεργητών στο πλαίσιο των Ειδικών Μέτρων Ενίσχυσης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου. Ειδικότερα, ο ενωσιακός προϋπολογισμός (δηλαδή από την ΚΑΠ) ανέρχεται στα 8.800.000 ευρώ ετησίως.

Ακολουθούν οι σχετικές αποφάσεις  

Συνδεδεμένη ενίσχυση βόειου κρέατος

Ειδικά Μέτρα Ενίσχυσης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου