Καθορίστηκε το ύψος ενίσχυσης για την παραγωγή γάλακτος που προορίζεται για παραγωγή τυριών και γιαούρτης

Καθορίστηκε  το ύψος ενίσχυσης για το έτος 2020 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης, ως εξής:

  • σε 55,03 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού γάλακτος,
  • σε 62,90 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο αίγειου γάλακτος,
  • σε 86,48 ευρώ ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 4.337.000 ευρώ (3.790.000 ευρώ καλύπτεται από ενωσιακή χρηματοδότηση και 547.000 ευρώ από εθνική χρηματοδότηση).