Κατώτατο όριο 20 κυψελών για συμμετοχή στη Δράση «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»

Στην προδημοσίευση της Δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ προχώρησε το ΥΠΑΑΤ, δίνοντας έτσι κάποια βασικά στοιχεία της πρόσκλησης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα έκανε γνωστό το υπουργείο:

✱ Δυνητικοί δικαιούχοι θα είναι οι «Ενεργοί Μελισσοκόμοι» με τουλάχιστον 20 κατεχόμενες κυψέλες.

✱ Επιλέξιμη δαπάνη θα αποτελέσει η προμήθεια «κυψελών αντικατάστασης» ή/και μεμονωμένων κινητών βάσεων.

✱ Το επιλέξιμο ποσοστό προμήθειας θα είναι 10% επί των κατεχόμενων κυψελών για την αγορά κυψελών αντικατάστασης και 20% επί των κατεχόμενων κυψελών για την αγορά μεμονωμένων κινητών βάσεων.

✱ Ως επιλέξιμες καθορίζονται οι δαπάνες που υλοποιούνται από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου 2023-2027.

✱ Για τη συμμετοχή στη δράση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση και παραστατικά αγοράς κυψελών, σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, μέσω gov.gr.

✱ Με την αίτηση θα υποβάλλονται και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών αντικατάστασης ή/και μεμονωμένων κινητών βάσεων (τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης), εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Ιανουαρίου 2023.