ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη διατροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Κτηνοτροφίας Μηρυκαστικών διοργανώνουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Διαμόρφωση διατροφής για βοοειδή γαλακτοπαραγωγής».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ζωοτεχνικό επίπεδο των γαλακτοκομικών εκμεταλλεύσεων και την ανάγκη εκπαίδευσης των ειδικών σε σύγχρονα μοντέλα υψηλής ακρίβειας, όπως το Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS). Το πρόγραμμα αποσκοπεί, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, να παρέχει γνώσεις σχετικά με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων σύνθεσης σιτηρεσίου για βοοειδή γαλακτοπαραγωγής. Είναι σχεδιασμένο για όσους ασχολούνται άμεσα με τη διατροφή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.

Με κύριο στόχο να κάνει τους εκπαιδευόμενους ικανούς να διαμορφώνουν κατάλληλες δίαιτες για γαλακτοπαραγωγά βοοειδή, εμβαθύνει στη χημική σύνθεση των ζωοτροφών και τη διατροφική φυσιολογία των μηρυκαστικών, ενώ ενσωματώνει μια προσέγγιση για τον καθορισμό τόσο των απαιτήσεων όσο και της προσφοράς.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων στη χρήση σύγχρονων εργαλείων διαμόρφωσης δίαιτας μέσα από μια ολοκληρωμένη διατροφική προσέγγιση. Στο τέλος του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να έχει κατανοήσει τη χημική ανάλυση και την ταξινόμηση των ζωοτροφών, να προσδιορίζει τις ανάγκες των ζώων με βάση το επίπεδο παραγωγής και το στάδιο ανάπτυξης, να έχει κατανοήσει πώς λειτουργούν τα μηχανιστικά μοντέλα και να είναι σε θέση να αξιολογήσει και να διαμορφώσει δίαιτα για γαλακτοπαραγωγά βοοειδή.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 29 Μαρτίου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα learning.uth.gr.