ΚΕΟΣΟΕ: 7,26% μειώθηκε η οινοπαραγωγή

Αν και καταγράφεται η παραγωγή οίνου ελαφρώς ανώτερη σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση παραγωγής του περασμένου Οκτωβρίου (2.157.600 εκατόλιτρα), η οριστική δήλωση παραγωγής οίνου την αμπελουργική περίοδο 2018/2019, ανήλθε τελικά στα 2.235.289 εκατόλιτρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε το τμήμα Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων ποτών, στην Κομισιόν.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΟΣΟΕ, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων στην οποία προέβη, πτώση παραγωγής οίνων κατά 7,26% παρατηρείται σε σύγκριση με την περίοδο 2017/2018

συνολικά σε όλες τις κατηγορίες παραγωγής οίνων, πλην των ποικιλιακών οίνων.

Ειδικότερα, καταγράφουν πτώση:

Οι οίνοι με ΠΟΠ κατά 14,3%

Οι οίνοι με ΠΓΕ κατά 10,75%

Οι οίνοι χωρίς ΓΕ κατά 12%

Οι ποικιλιακοί οίνοι καταγράφουν αύξηση κατά 18,04%, επιβεβαιώνοντας τον προσανατολισμό των οινοποιείων για την τάση αύξησης αυτής της κατηγορίας οίνων, με βάση την ένδειξη ποικιλίας.

Στη συνολική παραγωγή ποσοστό 33,42% αντιπροσωπεύουν οι ερυθροί και οι ερυθρωποί οίνοι, ενώ ποσοστό 66,58% οι λευκοί οίνοι.

Οι παραγόμενοι οίνοι με ΠΟΠ αντιστοιχούν στο 8,97% της συνολικής παραγωγής, οι οίνοι με ΠΓΕ στο 17,56% και οι ποικιλιακοί οίνοι στο 5,86%,

ποσοστά που αν μη τι άλλο, θεωρείται απαραίτητο να αυξηθούν, αφού οι οίνοι αυτοί έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η μεταβολή της οινοπαραγωγής 2018/2019 είναι αρνητική και σε σχέσημε τον μέσο όρο 5ετίας κατά 20,88%

ενισχύοντας τις απόψεις περί αρνητικής επίδρασης των κλιματικών φαινομένων, ιδιαίτερα το 2018.

Ακολουθούν ο πίνακας οινοπαραγωγής 2018/2019 και η διαχρονική της εξέλιξη από το 1990.

 

Οίνος

Μούστος

 

εκατόλιτρα

εκατόλιτρα

εκατόλιτρα

εκατόλιτρα

ΠΟΠ Οίνοι

98.460

102.200

0

0

ΠΓΕ Οίνοι

170.400

222.300

0

0

Ποικιλιακοί οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

50.230

80.800

0

0

Οίνοι χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ

424.570

1.015.200

3.181

67.383

Άλλα κρασιά

196

369

0

0