Η Κίνα επενδύει στην ψηφιακή τεχνολογία για την αναζωογόνηση της υπαίθρου

Την αγροτική τεχνολογία και ψηφιοποίηση φαίνεται ότι χρησιμοποιεί η Κίνα για να δώσει ώθηση και να αναζωογονήσει την ύπαιθρο, σύμφωνα με το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, όπως καταγράφεται στο Opengovasia.com. Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι η ψηφιακή τεχνολογία αναμένεται να παίξει μεγάλο ρόλο στα βήματα που κάνει η χώρα για την ενίσχυση της υπαίθρου και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας. Η ψηφιοποίηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων υποστηρίζεται ότι είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών όπως τα μεγάλα δεδομένα, η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) θα είναι το κεντρικό στοιχείο για την ανάπτυξη της έξυπνης γεωργίας, σύμφωνα με το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας. Η συμμετοχή των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλη την αλυσίδα τροφίμων θα συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας μειώνοντας παράλληλα το κόστος.

Το Opengovasia.com αναφέρει ότι το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο επιβάλλει την ενίσχυση της αγροτικής ψηφιοποίησης για την ενσωμάτωση σημαντικών τεχνολογιών και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων αυτοματοποιημένων γραμμών συσκευασίας και ευφυών συστημάτων ελέγχου των καλλιεργειών.