Κινητοποιήσεις κατά του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας – Ανοικτό κάλεσμα των εργαζόμενων στην Περιφέρεια

Την αντίθεση τους για μία ακόμη φορά στη δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας που θα διαχειριστεί το μεγαλύτερο δημόσιο αγαθό που αποτελεί το βασικό πυλώνα ανάπτυξης και  ευημερίας του Θεσσαλού, το νερό αλλά και στην  απορρόφηση από αυτήν της Δ/νσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ τη στιγμή που η βασική αρμοδιότητα της θα είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η εποπτεία της λειτουργίας των ΟΕΒ, εξέφρασαν οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Σύλλογος τους επιχειρεί να δημιουργηθεί ένα ευρύ θεσσαλικό μέτωπο κατά του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας στις επικείμενες κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει με συγκέντρωση όλων των Θεσσαλών πολιτών την Τετάρτη 27 Μαρτίου και ώρα 18:00 στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους της Λάρισας, μοιράζοντας ταυτόχρονα και έντυπο υλικό ενημέρωσης και συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Κιλελέρ την Κυριακή 31 Μαρτίου.

Οι εργαζόμενοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου κυρίως στους Θεσσαλούς αγρότες, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να εγκλωβιστούν  σε αυξημένες τιμολογιακές πολιτικές από μία Ανώνυμη Εταιρεία, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό εκτάσεων που αρδεύονται σήμερα να είναι αδύνατο να αρδευτούν. Η λύση της δημιουργίας νέων φορέων παρακάμπτοντας τις υπάρχουσες υπηρεσίες για να λυθούν χρόνια προβλήματα είναι τουλάχιστον αναποτελεσματική (βλέπε φορέας Διαχείρισης Κάρλας). Η εκκαθάριση των ΤΟΕΒ θα καθυστερήσει να υλοποιηθεί οπότε δεν θα δοθεί λύση στα προβλήματα  που ήδη υπάρχουν. Είναι φανερό ότι η μεθόδευση ιδιωτικοποίησης του νερού της Θεσσαλίας μέσω της παράδοσης της διαχείρισης σε Ανώνυμη Εταιρεία, αποτελεί προπομπό για την υπόλοιπη χώρα».

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας εξηγεί γιατί κινδυνεύουν οι εργασιακές σχέσεις των μελών του. Οι συνάδελφοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εργάζονται στη Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ είναι υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ με νόμιμες διαδικασίες και καλύπτουν οργανικές θέσεις σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Περιφέρειας. Η αυτοδίκαιη μεταφορά τους σε μία Ανώνυμη Εταιρεία θα επηρεάσει το εργασιακό τους καθεστώς. Η κατάργηση της οργανικής θέσης στην οποία είναι διορισμένοι και η μετάβαση τους σε καθεστώς μη μονιμότητας, θα τους εκθέσει στον κίνδυνο να βρεθούν μετέωροι, σε ενδεχόμενες αποφάσεις μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού, ως αποτέλεσμα των πολιτικών που ασκούνται από τις ΑΕ στα πλαίσια της μεγιστοποίησης των κερδών τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται εκχώρηση των Κρατικών ΑΕ σε ιδιώτες, η οποία πιστεύουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι προδιαγεγραμμένη».   

Σύμφωνα με υπόμνημα του ΣΕΠΕΘ «Η Δ/νση Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ να αναβαθμιστεί και  να αναλάβει τον πραγματικό της ρόλο σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρέπει να συζητηθεί άμεσα η επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ της Δ/νσης Υδροοικονομίας και Εποπτείας ΟΕΒ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με στόχο τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής συνεργασίας και παράλληλης συντόμευσης των διαδικασιών που συνεπάγονται την κατανάλωση εργατοωρών σε ήσσονος σημασίας αρμοδιότητες. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει  χρόνος πραγματικών ελέγχων και συντονισμού των εμπλεκομένων που είναι και η ουσία της διαχείρισης. Να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο συντονιστικό όργανο με δικαιοδοσία άμεσης δράσης σε έκτακτες καταστάσεις.  Το όργανο αυτό, να εποπτεύεται άμεσα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Όλες οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την διαχείριση του νερού και τα απαιτούμενα έργα υπάγονται και εκτελούνται από οργανική μονάδα δημόσιου φορέα. Το νερό είναι κοινωνικό δικαίωμα, δεν μπορεί να αποτελεί εμπόρευμα».