ΚΟΕ 2017: Εγκρίθηκαν 9,8 εκατ. ευρώ για την πληρωμή από ΕΛΓΑ

Την έγκριση χορήγησης στον ΕΛ.Γ.Α. του ποσού των 9,8 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις παραγωγών οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων ζημιώθηκαν από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες το 2017, ενέκρινε με απόφασή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός. Στην απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην διαύγεια αναφέρεται ότι: 

«Επιχορηγούμε τον ΕΛ.Γ.Α. με το ποσό των εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (9.800.000,00 €) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φορέας- ΕΦ.1029-501-0000000 Α.Λ.Ε 231 080 3004«Οικονομικές Ενισχύσεις Γεωργικού Χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα», για την υλοποίηση του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το έτος 2017».

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση