Ο κολοσσός McCain Foods προωθεί την ψηφιακή γεωργία μέσω ιδιόκτητης μονάδας τεχνολογίας

Τη νεοσύστατη επιχειρηματική μονάδα παροχής ψηφιακών τεχνολογιών παρουσίασε ο κολοσσός McCain Foods, προωθώντας την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες σε αγρότες και μεταποιητές.

Η Presia Ag Insights, όπως ονομάζεται, θα παρέχει στους αγρότες δορυφορικές τεχνολογίες και προγνωστικά μοντέλα για την αξιολόγηση και την καλύτερη πρόβλεψη των αποδόσεων των καλλιεργειών, τη βελτιστοποίηση του χρόνου συγκομιδής και τη βελτίωση των πρακτικών βιωσιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Για τη δημιουργία της Presia, η McCain χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της τεχνολογικής εταιρείας Resson, την οποία εξαγόρασε τον Ιούνιο του 2022. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τεχνολογίες βασισμένες στην οπτική νοημοσύνη που αξιοποιεί τα δεδομένα πεδίου και τις δορυφορικές εικόνες για την αξιολόγηση με μεγαλύτερη ακρίβεια της κατάστασης μιας καλλιέργειας πατάτας. Με έδρα το Οντάριο, η ομάδα της Presia αποτελείται κυρίως από επιστήμονες δεδομένων και προγραμματιστές λογισμικού, με σχεδόν μια δεκαετία εμπειρίας σε τεχνολογίες παρακολούθησης καλλιεργειών πατάτας.

«Η Presia υποστηρίζει τους αγρότες και τους εταίρους μας στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις δραστηριότητές τους και στην ενίσχυση των ικανοτήτων λήψης αποφάσεων μέσω της χρήσης δορυφορικής απεικόνισης και μηχανικής μάθησης», αναφέρει σε ανακοίνωση ο Tyler Hennick, διευθύνων σύμβουλος της Presia.

Πιο αναλυτικά, οι πληροφορίες από τα δεδομένα και τα μοντέλα της Presia θα βοηθήσουν τους αγρότες να διαχειρίζονται καλύτερα τις καλλιέργειές τους, να λαμβάνουν εκτιμήσεις απόδοσης με μεγαλύτερη ακρίβεια και να βελτιώνουν την παρακολούθηση των καλλιεργειών και την αποτελεσματικότητα της δειγματοληψίας. Επί του παρόντος, η εστίαση της ομάδας είναι στις πατάτες, ωστόσο, τα δεδομένα και τα μοντέλα της Presia θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλες καλλιέργειες στο μέλλον. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση ο Peter Dawe, Chief Growth and Strategy Officer της McCain Foods, «η έναρξη της Presia προάγει την καινοτόμο ατζέντα γεωργίας της McCain, παρέχοντας την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει στις πατάτες για να προσφέρουμε κορυφαίες δυνατότητες σε άλλες επιχειρήσεις τροφίμων, αλλά και σε αγρότες».

Αξίζει να τονίσουμε ότι η πρακτική επένδυσης της McCain σε νέες τεχνολογίες δείχνει τον δρόμο που φαίνεται να ακολουθούν εταιρείες του κλάδου αγροδιατροφής: Την «απαίτηση» παραγωγής προϊόντων μέσω βέλτιστων πρακτικών και νέων τεχνολογιών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της ποιότητας, τη στιγμή που τέτοιου είδους πρακτικές πλησιάζουν μέσω της νέας ΚΑΠ.