Έως 15 Απριλίου αιτήματα τροποποίησης και μεταβίβασης στο Κομφούζιο

Παράταση έως τις 15 Απριλίου δόθηκε στους παραγωγούς για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης ή μεταβίβασης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)».

Τροποποίηση

Πιο αναλυτικά, στις περιπτώσεις που η τροποποίηση πράξης δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει το πολύ ένα αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής έως και τις 15/4 κάθε έτους εφαρμογής της δράσης. Η αίτηση αφορά το έτος εφαρμογής που ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος που υποβάλλεται η αίτηση και, εφόσον εγκριθεί, ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων του δικαιούχου.

Για παράδειγμα, αίτηση τροποποίησης με πρώτο έτος ισχύος το 2019 (δηλαδή τρίτο έτος εφαρμογής της πρώτης πρόσκλησης της δράσης και, αντίστοιχα, δεύτερο έτος εφαρμογής της δεύτερης πρόσκλησης), υποβάλλεται έως και τις 15/4/2019. Κατά συνέπεια, η τροποποιημένη πράξη, εφόσον εγκριθεί, ισχύει για τα έτη εφαρμογής 2019, 2020 και 2021 για τους δικαιούχους της πρώτης πρόσκλησης και για τα έτη εφαρμογής 2019, 2020, 2021 και 2022 για τους δικαιούχους της δεύτερης πρόσκλησης, αντίστοιχα.

Μεταβίβαση

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις αιτήσεις μεταβίβασης. Δηλαδή, η περίοδος υποβολής τόσο της αίτησης μεταβίβασης από τον δικαιούχο – μεταβιβαστή όσο και της αποδοχής αυτής εκ μέρους του αποδέκτη της μεταβίβασης, ορίζεται έως και τις 15/4 εκάστου έτους εφαρμογής για τους δικαιούχους του συνόλου των προσκλήσεων της δράσης.

Για παράδειγμα, αίτηση μεταβίβασης και αποδοχής της με πρώτο έτος ισχύος το 2019 υποβάλλεται έως και τις 15/4/2019. Εφόσον εγκριθεί, οι δεσμεύσεις που προκύπτουν για τον αποδέκτη της μεταβίβασης ισχύουν για τα έτη εφαρμογής 2019, 2020 και 2021 για τους δικαιούχους της πρώτης πρόσκλησης και για τα έτη εφαρμογής 2019, 2020, 2021 και 2022 για τους δικαιούχους της δεύτερης πρόσκλησης, αντίστοιχα.