Κομφούζιο: Ετήσια παράταση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Eως τις 13 Μαρτίου 2023 θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στήριξης οι δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» με ενεργά Τεχνικά Δελτία (ΤΔ) έτους εφαρμογής 2021 και των οποίων η ένταξη στη δράση δεν έχει ανακληθεί, στο πλαίσιο νέας πρόσκλησης για ετήσια παράταση των δεσμεύσεών τους, μετά τη λήξη των δεσμεύσεων της αρχικής περιόδου (έτος εφαρμογής 2022).

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.400.000 ευρώ. Οι περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν δικαιούχοι της 1ης Πρόσκλησης με ενεργά Τεχνικά Δελτία έτους εφαρμογής 2021 και των οποίων η ένταξη στη δράση δεν έχει ανακληθεί είναι οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 454 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως και αφορά τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της δράσης, αποτελούν την καλλιεργητική ομάδα των πυρηνόκαρπων (πλην δαμασκηνιάς).

Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντος γεωπόνου) που ανέρχεται μέχρι το ύψος των 14 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντος γεωπόνου ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Γραμμή βάσης – Δεσμεύσεις δικαιούχων

Για την αντιμετώπιση των μικρολεπιδοπτέρων – στόχων της δράσης (καρπόκαψα, ανάρσια και φυλλοδέτης), οι δικαιούχοι οφείλουν να κάνουν αποκλειστική χρήση φερομονών για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς.

Τέλος, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος τα προβλεπόμενα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων, στις προθεσμίες που καθορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.