ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Λίγες ημέρες ακόμη για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης

Εως τις 7 Σεπτεμβρίου θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του ΠΑΑ 2014-2020, με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, οι δικαιούχοι ενισχύονται προκειμένου να εφαρμόσουν τη μέθοδο της σεξουαλικής σύγχυσης/παρεμπόδισης σύζευξης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), φιλοπεριβαλλοντική μέθοδο φυτοπροστασίας που βασίζεται στη χρήση φερομονών φύλου για την αντιμετώπιση των εντόμων καρπόκαψα, ανάρσια και φυλλοδέτη στις περιπτώσεις της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς, του εντόμου καρπόκαψα της μηλιάς στις περιπτώσεις της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς, του εντόμου καρπόκαψα της δαμασκηνιάς στην περίπτωση της δαμασκηνιάς και του εντόμου ευδεμίδα στην περίπτωση του αμπελιού, τα οποία αποτελούν εχθρούς-στόχους των επιλέξιμων στο πλαίσιο της πρόσκλησης καλλιεργειών.

Υπενθυμίζεται ότι επιλέξιμες είναι οι καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς, της δαμασκηνιάς και του αμπελιού (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο, σταφίδα). Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων της 3ης πρόσκλησης της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας, εκκινούν την 1η Απριλίου 2020 και λήγουν την 31η Μαρτίου 2025.