ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Επιπλέον μοριοδότηση σε ομάδες παραγωγών και εκμεταλλεύσεις που έστω ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή

Στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τη δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» προχώρησε το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να προβεί στη δημοσίευση της τρίτης κατά σειρά πρόσκλησης.

Σύμφωνα με την τροποποιητική, η δράση θα αφορά τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς, της δαμασκηνιάς και του αμπελιού και εφαρμόζεται στις περιοχές καλλιέργειάς τους σε ολόκληρη την επικράτεια.

Βαθμολογικά κριτήρια επιλογής:

  • Υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση, όσον αφορά στα υπόγεια ύδατα
  • Οι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων)
  • Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών

Το ύψος ενίσχυσης για κάθε επιλέξιμη καλλιεργητική ομάδα ορίζεται:

  • στα 387 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά εκτάριο ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν την καλλιεργητική ομάδα των πυρηνοκάρπων (πλην δαμασκηνιάς)
  • στα 542 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 627 ανά εκτάριο ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς οι οποίες, για τις ανάγκες της παρούσας δράσης, αποτελούν την καλλιεργητική ομάδα των μηλοειδών
  • στα 540 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρμογής και στα 704 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρμογής, για την καλλιέργεια της δαμασκηνιάς
  • στα 356,30 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 426,30 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για το οινοποιήσιμο αμπέλι
  • στα 490,80 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρμογής και στα 563,50 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο έτη εφαρμογής, για το επιτραπέζιο αμπέλι, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η σταφίδα.

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 14 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου (14 €/Ha/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την τροποποιητική