ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Παρέμβαση γεωπόνων για πληρωμή των παραγωγών χωρίς ποινές

Να πληρωθούν κανονικά και χωρίς ποινές όλοι οι παραγωγοί που υπέβαλλαν παραστατικά μέχρι τις 16/02/2024 για τη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), ζητάει σε επιστολή της προς την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ).

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή της ΠΟΣΓ:

«Οι καταστροφές που προκάλεσαν οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, όπως είναι ήδη γνωστό, έχουν τεράστιες συνέπειες, τόσο για τον ίδιο τον παραγωγό και τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης του, όσο και για την ελληνική οικονομία.

Η Ελληνική κοινωνία καλείται να καλύψει το έλλειμμα που δημιουργήθηκε από την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα, που αποτελεί τον πρώτο κρίκο της διατροφικής αλυσίδας.

Εκτός όμως από τους παραγωγούς τις Θεσσαλίας, άμεσα πληττόμενοι είναι και οι συνάδελφοι γεωπόνοι μελετητές, με πλημμυρισμένα, αποκλεισμένα τα γραφεία τους για πολλές μέρες, οι οποίες ήταν κρίσιμες για πολλές ημερομηνίες προγραμμάτων.
Οι συνάδελφοι εξυπηρετούν παραγωγούς όχι μόνο στη Θεσσαλία, αλλά σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη έως τον Έβρο, με αποτέλεσμα οι πλημμύρες έμμεσα να έχουν επηρεάσει και παραγωγούς σε άλλες περιοχές τις Ελλάδας, καθώς οι συνάδελφοι γεωπόνοι μελετητές αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους λόγω των δύσκολων συνθηκών (π.χ. διακοπή ηλεκτροδότησης, ζημιές του χώρου εργασίας τους κ.λ.π.).

Συνεπώς οι δυσμενείς επιπτώσεις των πλημμύρων είχαν αντίκτυπο και σε παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα.

Προκειμένου λοιπόν να διευκολύνουμε τους παραγωγούς που πρωταρχικό τους μέλημα είναι η επιβίωση, καθώς και τους συναδέλφους γεωπόνους, παραθέτουμε το παρακάτω εύλογο αίτημα:

Στις 07/02/2024 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με την με αριθ. πρωτ. 7487/07-02-2024 Εγκύκλιο υποβολής παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για το έτος εφαρμογής 2023 για τους δικαιούχους της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των
μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά
μέτρα», ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020, ανακοινώνει ότι:
«Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13(Β.6) της με αριθ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει, το σύνολο των παραστατικών για τον επιβλέποντα γεωπόνο, την αγορά των ατμιστήρων – διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων της δράσης 10.1.08 οφείλουν, να έχουν εκδοθεί εντός εκάστου έτους εφαρμογής (δεσμεύσεων) και δίνεται η δυνατότητα πρώτης υποβολής των δικαιολογητικών έτους 2023 στο πληροφορικό σύστημα της Δράσης έως την Παρασκευή 16/02/2024».

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες τα παραστατικά ανέβηκαν εκπρόθεσμα,
εντός 25 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι παραγωγοί
να πάρουν τις αντίστοιχες ποινές.

Θεωρούμε λοιπόν ότι δεδομένου της έκτακτης κατάστασης σε πολλές περιφέρειες της
χώρας μας, ορθά αποφασίστηκε να επιτρέπεται η ΠΡΩΤΗ υποβολή των παραστατικών
προκειμένου οι συγκεκριμένοι παραγωγοί να πληρωθούν κανονικά, είναι άδικο όμως αυτοί
που ήδη υπέβαλαν τα παραστατικά εκπρόθεσμα να πάρουν μειωμένο ποσό επιδότησης.
Προκειμένου λοιπόν να μην αδικηθεί κανένας, θα πρέπει όλοι όσοι είχαν υποβάλλει
μαζί με τους παραγωγούς που θα υποβάλλουν παραστατικά μέχρι τις 16/02/2024 να
πληρωθούν κανονικά, χωρίς ποινές».