Κομισιόν: Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων στα ύδατα για γλυφοσάτη και φυτοφάρμακα

Νέο, αυστηρότερο πλαίσιο αναμένεται να εισάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους ελέγχους της ποιότητας του αέρα και των επιφανειακών, υπόγειων, αλλά και όμβριων υδάτων. Στις 26/10, η Κομισιόν υπέβαλε έγγραφη πρόταση 80 σελίδων για επικαιροποίηση της Οδηγίας 2000/60/EC που θέτει το πλαίσιο δράσεων για την πολιτική διαχείρισης των υδάτων, της Οδηγίας 2006/118/EC, που αφορά την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, καθώς και της Οδηγίας 2008/105/EC για τις ποιοτικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές στην πολιτική για το νερό.

Πλέον, η γλυφοσάτη, αλλά και μια σειρά άλλων ουσιών που κατατάσσονται στα νεονικοτινοειδή και στα πυρεθροειδή, θα προστεθούν στη λίστα των υπό έλεγχο ουσιών.

Σε ένα ενημερωτικό σημείωμα όπου περιγράφονται οι συνέπειες των αλλαγών αυτών, αξιωματούχοι της Επιτροπής αναφέρουν ότι «αναμένονται οικονομικά οφέλη για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών νερού, καθώς και για τους φορολογούμενους, λόγω της μείωσης του κόστους διαχείρισης των υδάτων.

Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επιβαρύνουν τους αγρότες. Για παράδειγμα, οι πρόσθετοι έλεγχοι και οι επιπλέον δράσεις διαχείρισης της χρήσης μιας από τις ανωτέρω ουσίες μπορεί να επιφέρουν πρόσθετο κόστος αρκετών εκατομμυρίων ευρώ», αναφέρουν.