Η Κομισιόν εξέδωσε οδηγίες για την επαναχρησιμοποίηση του νερού στη γεωργία

Στις αρχές του μήνα (3/8) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες, ώστε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν το πλαίσιο για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση του νερού από αστικές χρήσεις για την άρδευση στις καλλιέργειες. Δεδομένου ότι αρκετά κράτη-μέλη πλήττονται ολοένα και περισσότερο από την ξηρασία, η Κομισιόν δουλεύει εδώ και αρκετό καιρό τη λύση της επαναχρησιμοποίησης νερού από αστικά λύματα. Οι ιθύνοντες θεωρούν ότι η εν λόγω λύση μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο και να διασφαλίσει απαραίτητες ποσότητες νερού, μειώνοντας την πίεση που υφίστανται οι υδάτινοι όγκοι και ενισχύοντας τις προσπάθειες της Ένωσης για προσαρμογή στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο Κανονισμός της Επαναχρησιμοποίησης Νερού τίθεται σε ισχύ τον ερχόμενο Ιούνιο (2023) και ορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας του νερού προς επαναχρησιμοποίηση, καθώς και τις απαιτήσεις της εποπτείας της διαδικασίας για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης του. Οι οδηγίες συνοδεύονται από σειρά πρακτικών παραδειγμάτων για να διευκολύνουν την εφαρμογή του πλαισίου.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Αλιευμάτων και Ωκεανών Virginijus Sinkevicius, δήλωσε σχετικά: «Οι πηγές φρέσκου νερού είναι περιορισμένες και βρίσκονται υπό όλο και μεγαλύτερη πίεση. Σε μια εποχή όπου οι ακραίες θερμοκρασίες άνευ προηγουμένου κάνουν την εμφάνισή τους, υπάρχει ανάγκη να σταματήσει η σπατάλη του νερού και να αξιοποιήσουμε με πιο αποδοτικό τρόπο λύσεις για να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς μας τομέα. Οι οδηγίες που δημοσιεύθηκαν μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διακίνηση τροφίμων στην ΕΕ με προϊόντα που παράγονται από ανακτώμενο νερό».

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επαναχρησιμοποίηση του νερού μπορεί να ελαττώσει την άντληση από επιφανειακά ύδατα και από γεωτρήσεις και να προωθήσει ένα πιο βιώσιμο σύστημα διαχείρισης του νερού μέσω των πολλαπλών χρήσεών του, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ και της Πράσινης Συμφωνίας.

Η πρόθεση της ΕΕ να στραφεί προς αυτές τις χρήσεις του νερού αντανακλάται και στην πρόσφατη πρόταση της Κομισιόν για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Βιομηχανικά Λύματα, όπου επίσης περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για πιο βιώσιμη χρήση του νερού στις βιομηχανικές δραστηριότητες μέσω της επαναχρησιμοποίησής του. Στις αναφερόμενες πρωτοβουλίες θα προστεθεί και μια πρόταση της ΕΕ για αναθεώρηση της Οδηγίας για τη Διαχείριση του Νερού των Αστικών Λυμάτων.