Η Κομισιόν ξεκινά έρευνες για πιθανές παράτυπες ενισχύσεις υπέρ μεγάλων αγροτικών επιχειρήσεων στην Τσεχία

Η Κομισιόν ενέκρινε δύο τσεχικά καθεστώτα στήριξης επενδυτικών ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση των οπωρώνων και των συστημάτων άρδευσης. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των προγραμμάτων είναι 52,4 εκατ. ευρώ και 21 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Παράλληλα, ξεκίνησε μία εις βάθος έρευνα για να εκτιμηθεί το κατά πόσο οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο παρελθόν σε ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα ήταν σύμφωνες με τους κανόνες της ΕΕ. Κατά την αξιολόγηση των προτεινόμενων τσεχικών μέτρων, που τελικά εγκρίθηκαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι, κατά τα προηγούμενα έτη, ορισμένοι από τους δικαιούχους αυτών των καθεστώτων είχαν κριθεί επιλέξιμοι από τις τσεχικές αρχές ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μεγάλης κλίμακας.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ διατηρεί τις αμφιβολίες του σχετικά με το αν οι επίμαχες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από την Τσεχία στις μεγάλες επιχειρήσεις πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις. Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν.