Κομισιόν: Οι νέες άδειες φύτευσης δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης

Κομισιόν: Οι νέες άδειες φύτευσης δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης

Στις κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) που είναι υπό σύνταξη, πρόκειται να συμπεριλάβει η Κομισιόν, την αδυναμία χρηματοδότησης των νέων Αδειών Φύτευσης από το μέτρο «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή αμπελώνων», μέτρο που συμπεριλαμβάνεται στα Προγράμματα Στήριξης των Κρατών – Μελών και συνεπώς δεν προκαλεί πρόσθετη δαπάνη στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Μάλιστα πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι η Commission δεν θα επιτρέπει τη χρηματοδότηση ούτε της δράσης «Βελτίωση Τεχνικών Διαχείρισης» του αμπελώνα, από το μέτρο «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή αμπελώνων».

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη αιτιολογείται από την Commission ως αυτονόητη, αφού το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης χρηματοδοτεί την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων αμπελώνων μέσω της μετατροπής, γεγονός που δεν ισχύει για τις νέες φυτεύσεις, αφού η νέα φύτευση δεν πραγματοποιείται βάσει δικαιώματος προϋπάρχοντος αμπελώνα.

Σε σχετική ερώτηση της ΚΕΟΣΟΕ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ομάδας πολιτικού διαλόγου οίνου (GDC Vin) η Commission απάντησε ότι κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα να παράσχει οικονομική στήριξη στους νέους αμπελώνες βάσει Αδειών Φύτευσης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.).

Το σενάριο αυτό θα εξετασθεί σε δεύτερο χρόνο, αφού το ΥπΑΤΤ με βάση το αίτημα της ΚΕΟΣΟΕ (θέμα το οποίο και παρακολουθεί), θα ζητήσει την εξαίρεση της Ελλάδας από τον Επίτροπο Γεωργίας P. Hogan από τη συγκεκριμένη αδυναμία χρηματοδότησης, βάσει των άρθρων 136 και 143 της Σύμβασης Λειτουργίας της ΕΕ (ΣΛΕΕ), αφού η Ελλάδα βρίσκεται σε εφαρμογή προγράμματος (Μνημόνιο) και έτσι διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες μεταξύ των Κρατών Μελών.

Η εξέλιξη της διεκδίκησης αυτής μπορεί να είναι θετική, όμως με τα σημερινά δεδομένα στους 2.316 αιτούντες νέες άδειες φύτευσης δεν θα παρασχεθεί καμία οικονομική ενίσχυση, εκτός εάν εντός της επόμενης τριετίας (χρονικό περιθώριο για να φυτευθεί ο αμπελώνας μετά τη λήψη της σχετικής άδειας) εξαιρεθεί η Ελλάδα βάσει του αιτήματος που επίκειται να υποβληθεί. Βέβαια σε περίπτωση αρνητικής έκβασης του συγκεκριμένου αιτήματος απομένει να εξετασθεί η χρηματοδότηση των νέων Αδειών Φύτευσης από το Π.Α.Α.