Αυτό το άρθρο είναι 9 μηνών

Κορινθιακή Σταφίδα: Στα 3,5 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της συνδεδεμένης ανά έτος

11.10.2023
2' διάβασμα
korinthiaki-stafida-sta-35-ekat-evro-o-proypologismos-tis-syndedemenis-ana-etos-241128

Καθορίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος – φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την κορινθιακή σταφίδα ανέρχεται στα 3.518.628€ και ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης για ολόκληρη την περίοδο 2023-2027 στα 17.593.140€.

Η έκταση αναφοράς της συνδεμένης ενίσχυσης στην κορινθιακή σταφίδα για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 10.111 εκτάρια.

Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Όροι επιλεξιμότητας

1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης κορινθιακής σταφίδας είναι οι ενεργοί γεωργοί, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 519/135068/05.05.2023
(Β’ 3071) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που καλλιεργούν και παράγουν ξηρό προϊόν υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1.1. Καλλιεργούν κορινθιακή σταφίδα στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.
1.2. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης με καταχωρισμένες τις εκτάσεις καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας.
1.3. Είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2454/235853/ 20.09.2019 (Β’ 3645) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με καταχωρισμένες και επικαιροποιημένες εκτάσεις
κορινθιακής σταφίδας.
1.4. Παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 150 κιλά προϊόντος ξηρής κορινθιακής σταφίδας ανά στρέμμα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας, από 1 Αυγούστου και το αργότερο έως την 30η Νοεμβρίου του έτους υποβολής

Διαβάστε ΕΔΩ το ΦΕΚ

ΓΡΑΦΕΙ: