Κορωνομέτρα: Οδηγός υποβολής αίτησης ενίσχυσης για ελαιοκομία

της Φωτεινής Μακρή, Λογίστριας – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Άνοιξε η εφαρμογή για το Μέτρο 21 στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Το Μέτρο 21 είναι ένα πρόγραμμα έκτακτης προσωρινής στήριξης  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους γεωργούς που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, το οποίο πληρώνεται από το γνωστό «επταχίλιαρο», θέμα που ως γνωστόν πρώτη, είχε αναδείξει η «Ύπαιθρος – Χώρα».

Οι αιτήσεις θα γίνονται από 17-11-2020 έως 27-11-2020. 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ – ΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

Όλα τα φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κάτοχοι γεωργικής έκτασης με καλλιέργεια ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης.

Κλάση επιλέξιμης έκτασης / εκτάριο

Ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο

0 ha < επιλέξιμη έκταση < 1 ha

300 €

1 ha < επιλέξιμη έκταση < 1,5 ha

600 €

1,5 ha < επιλέξιμη έκταση < 3 ha

1.100 €

3 ha < επιλέξιμη έκταση < 5 ha

1.600 €

5 ha < επιλέξιμη έκταση < 7 ha

2.000 €

7 ha < επιλέξιμη έκταση < 10 ha

2.500 €

10 ha < επιλέξιμη έκταση < 15 ha

3.000 €

15 ha < επιλέξιμη έκταση < 20 ha

3.500 €

επιλέξιμη έκταση > 20 ha

4.000 €

Το ha είναι μονάδα μέτρησης το λεγόμενο εκτάριο. Ένα εκτάριο ισούται με 100 άρια ή 10.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 10 στρέμματα.

Για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης ή υπεραντιστάθμισης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα, στο πλαίσιο της στήριξης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 7.000€.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν ο παραγωγός δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΕΕ τότε με την είσοδο στην εφαρμογή του Μέτρου 21 θα του εμφανίζει ότι δεν πληρεί το κριτήριο επιλεξιμότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον σύνδεσμο https://p2.dikaiomata.gr/M21

Αν δεν έχει κωδικούς ΟΠΕΚΕΠΕ ο γεωργός θα πρέπει να συνδεθεί πρώτα στον σύνδεσμο https://registration.dikaiomata.gr/user registration/

Αν έχει χάσει τους κωδικούς μπορεί με εύκολα βήματα να βγάλει καινούριους.

Μπορεί να κάνει αλλαγή email στην περίπτωση που δεν το θυμάται

Συμπληρώνοντας το ΑΦΜ του και το νέο email και θα παραλάβει στο email κωδικό επιβεβαίωσης της αλλαγής email τον οποίο ενώ θα κάνει επιβεβαίωση στη φόρμα που θα του αποσταλεί στο σχετικό Mail θα επανέλθει στην σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα κάνει ολοκλήρωση μεταβολής email χρησιμοποιώντας και τους κωδικούς Taxis net για πιστοποίηση.

Αν θέλει να αλλάξει μόνο τον κωδικό θα πατήσει στην εικόνα στο σημείο που αναφέρει Αλλαγή Κωδικού όπου θα συμπληρώσει πάλι το ΑΦΜ και θα κάνει εισαγωγή νέου κωδικού.

Αν δεν θυμάται και τα δύο μπορεί να τα κάνει ταυτόχρονα.

Κατά την είσοδο στην εφαρμογή θα επιλέξει το Μέτρο που τον ενδιαφέρει «ΜΕΤΡΟ 21»

Μετά θα επιλέξει Ένταξη – Αιτήσεις και +ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνουν ότι:

  • δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, ή
  • δεν έχουν ήδη λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης, ή
  • έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο της στήριξης για τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Η εν λόγω ενίσχυση προσυμπληρώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Επιλέγεται ένα από τα παραπάνω.

Δεν απαιτείται η αποστολή υπογεγραμμένων αντίγραφων ή αποδεικτικών κατάθεσης της αίτησης από τους υποψήφιους.

Τα στοιχεία των αγροτεμαχίων είναι προσυμπληρωμένα όπως φαίνονται στη Δήλωση Καλλιέργειας και Εκτροφής.

Ανάλογα την έκταση (εκτάρια) του βγάζει αυτόματα και το ποσό που δικαιούται. Γίνεται έλεγχος στοιχείων και πατάμε Οριστικοποίηση.