Κορυφώνεται η μεγάλη μάχη για τη γλυφοσάτη

Μια μακρά διαδικασία με επίκεντρο την ανανέωση ή μη της άδειας χρήσης της δραστικής ουσίας της γλυφοσάτης αναμένεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Ιούλιο του 2023. Τότε, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) αναμένεται να εκδώσει το πόρισμά της για τις πιθανές επιπτώσεις της χρήσης της ουσίας στον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.

Η διαδικασία ξεκίνησε το 2019, όταν η Ομάδα Ανανέωσης Γλυφοσάτης (GRG) υπέβαλε αίτημα ανανέωσης της έγκρισης χρήσης της ουσίας. Η εν λόγω ομάδα αποτελείται από οκτώ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή της γλυφοσάτης και στην πώληση προϊόντων που περιέχουν τη δραστική. Πρόσφατα, η EFSA ανακοίνωσε τον αναθεωρημένο οδικό χάρτη με τα χρονικά ορόσημα της διαδικασίας.

Πάνω από 3.000 σελίδες ο φάκελος με τις επιστημονικές απόψεις

Όπως αναφέρει η EFSA, έχει λάβει 368 τοποθετήσεις κατά τη δημόσια διαβούλευση για το θέμα της ανανέωσης της έγκρισης, αρκετές εκ των οποίων περιλαμβάνουν πολλαπλά σχόλια. Επίσης, έλαβε περί τα 2.400 σχόλια από ειδικούς από κράτη-μέλη και από την Ομάδα Ανανέωσης της Γλυφοσάτης. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας ογκωδέστατος φάκελος περίπου 3.000 σελίδων, ο οποίος θα μελετηθεί από την GRG και από την Ομάδα Εκτίμησης για τη Γλυφοσάτη (AGG).

Η τελευταία αποτελείται από ειδικούς από τέσσερα κράτη-μέλη (Γαλλία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Σουηδία). Αυτή την περίοδο η AGG αναθεωρεί το σχέδιο της εκτίμησης που είχε ετοιμάσει για τη δραστική. Μαζί με την EFSA στη γνωμοδότηση για τις επιπτώσεις της ουσίας συμμετέχει και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Τα επόμενα βήματα μέχρι τα τελικά συμπεράσματα

H Eπιτροπή Εκτίμησης Κινδύνων (RAC) του ECHA αναμενόταν να συζητήσει την κατάταξη επικινδυνότητας της δραστικής κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, στις 30 και 31 Μαΐου. Στη συνεδρίαση θα γίνουν εκτιμήσεις για πιθανές επιπτώσεις όπως η καρκινογένεση, η αναπαραγωγική τοξικότητα και η επίδραση στο περιβάλλον.

Η γνωμοδότηση της RAC θα κοινοποιηθεί στην EFSA κατά το διάστημα από τα μέσα Ιουλίου έως τα μέσα Αυγούστου του 2022, έτσι ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η EFSA στην αναθεώρηση της έκθεσής της για τις πιθανές επιπτώσεις της δραστικής. Η AGG αναμένεται να στείλει το πόρισμά της έως τα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια, η EFSA θα διεξάγει συναντήσεις με τους ειδικούς των κρατών-μελών τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2022 και θα έχει χρόνο έως το τέλος Ιουλίου του 2023 προκειμένου να υποβάλει τα τελικά της συμπεράσματα για τις πιθανές επιπτώσεις στον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, από την έκθεσή τους στη γλυφοσάτη.