«Κοστίζει» η αγροτική γη στην Ελλάδα – Έβδομη πιο ακριβή της ΕΕ η Κρήτη

Τεράστιες αποδεικνύονται οι αποκλίσεις που καταγράφει η τιμή αγοράς και ενοικίασης της γεωργικής γης όχι μόνο ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά και μεταξύ των περιφερειών της ίδιας χώρας. Ενδεικτικές είναι οι τιμές ενοικίασης της γεωργικής γης στην Ελλάδα, αφού οι περιφέρειες της Αττικής, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου βρίσκονται στις δέκα πιο ακριβές της ΕΕ!

Στα ύψη η αγορά γης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μεταξύ των 21 κρατών-μελών της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2022, η τιμή που αντιστοιχεί στην αγορά 1 εκταρίου αρόσιμης γης κυμαινόταν κατά μέσο όρο από 3.700 ευρώ στην Κροατία (χαμηλότερη τιμή) έως 233.230 ευρώ στη Μάλτα (υψηλότερη).

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στην ολλανδική περιφέρεια Flevoland (κατά μέσο όρο 150.644 ευρώ ανά εκτάριο). Αντίθετα, οι χαμηλότερες εντοπίσθηκαν στη σουηδική περιφέρεια Övre Norrland (κατά μέσο όρο 2.041 ευρώ). Ειδικότερα, σε τρεις χώρες καταγράφηκαν ιδιαίτερα έντονες περιφερειακές διακυμάνσεις στις τιμές αγοράς:

 Στην Ολλανδία, για 1 εκτάριο αρόσιμης γης, οι τιμές κυμαίνονταν από 66.051 ευρώ στο Friesland έως 150.644 ευρώ στη Flevoland, ενώ ο εθνικός μέσος όρος ήταν στα 85.431 ευρώ/εκτάριο.

 Στην Ελλάδα, οι τιμές κυμαίνονταν από 6.290 ευρώ στη Δυτική Ελλάδα έως 84.820 ευρώ στην Περιφέρεια Αττικής, με τον εθνικό μέσο όρο να ανέρχεται σε 13.571 ευρώ/ εκτάριο.

 Στην Ισπανία, οι τιμές κυμαίνονταν από 4.906 ευρώ στην Extremadura έως 83.299 ευρώ στην Περιφέρεια Canarias, ενώ ο εθνικός μέσος όρος ήταν στα 10.263 ευρώ/εκτάριο.

Πιο ακριβές οι αρόσιμες

Η ευρωπαϊκή στατιστική αρχή καταλήγει εκ νέου στο συμπέρασμα ότι η αρόσιμη γη ήταν ακριβότερη και το 2022 σε σχέση με τους μόνιμους βοσκότοπους σε όλες σχεδόν τις χώρες και περιφέρειες, με εξαίρεση το Λουξεμβούργο και την Περιφέρεια Comunidad de Madrid στην Ισπανία. Οι μόνιμοι βοσκότοποι ήταν φθηνότεροι στη Βουλγαρία, με 1.887 ευρώ/εκτάριο το 2022.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η Eurostat καταγράφει τις αποκλίσεις εντός των ίδιων των περιφερειών. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η τιμή για την αγορά 1 εκταρίου αρόσιμης γης είναι 20πλάσια σε σχέση με την αγορά 1 εκταρίου βοσκότοπου (1.757 ευρώ/εκτάριο η τιμή μόνιμου βοσκότοπου -36.435 ευρώ/εκτάριο η τιμή αρόσιμης γης).

Ακριβό μου ενοίκιο

Δεν είναι, όμως, όλοι οι αγρότες ιδιοκτήτες γης. Πολλοί αναγκάζονται να ενοικιάζουν εκτάσεις για να καλλιεργήσουν και κάποιοι βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη… Εντός της ΕΕ, η μέση τιμή μίσθωσης αρόσιμης γης και/ή μόνιμων βοσκότοπων ήταν 199 ευρώ/εκτάριο, κυμαινόμενη κατά μέσο όρο από το χαμηλό των 57 ευρώ/εκτάριο στη Σλοβακία έως τα 843 ευρώ/εκτάριο στην Ολλανδία. Μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, η μίσθωση 1 εκταρίου γεωργικής γης ήταν ακριβότερη το 2022 στην ολλανδική Περιφέρεια Flevoland (1.764 ευρώ/ εκτάριο), ακολουθούμενη από την Περιφέρεια Canarias στην Ισπανία (1.136 ευρώ/εκτάριο) και την Περιφέρεια Αττικής στην Ελλάδα (1.048 ευρώ/εκτάριο). 

Σύμφωνα με τη Eurostat, μεταξύ των 21 κρατών-μελών της ΕΕ, η τιμή που αντιστοιχεί στην αγορά 1 εκταρίου αρόσιμης γης κυμαινόταν κατά μέσο όρο από 3.700 ευρώ στην Κροατία έως 233.230 ευρώ στη Μάλτα το 2022

Αντίθετα, οι τιμές των μισθωμάτων ήταν χαμηλότερες στις πόλεις Mellersta Norrland και Övre Norrland (αμφότερες 24 ευρώ/εκτάριο) στη Σουηδία, ακολουθούμενες από τις Stredné Slovensko και Východné Slovensko (αμφότερες 39 ευρώ) στη Σλοβακία. Οι μόνιμοι βοσκότοποι αποτελούν την κύρια χρήση γεωργικής γης στις εν λόγω περιοχές.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ που ανέφεραν συγκεκριμένες τιμές μίσθωσης για αρόσιμη γη και μόνιμους βοσκότοπους, η ενοικίαση μόνιμων βοσκότοπων ήταν σχεδόν πάντα φθηνότερη από την ενοικίαση αρόσιμης γης. Το μίσθωμα για 1 εκτάριο μόνιμου βοσκότοπου το 2022 κυμαινόταν κατά μέσο όρο από το χαμηλό των 32 ευρώ στη Σλοβακία έως 354 ευρώ στην Ιρλανδία, ενώ οι αντίστοιχες τιμές ενοικίασης για αρόσιμη γη ήταν κατά μέσο όρο στα 77 ευρώ και 510 ευρώ.

Αύξηση στις τιμές ενοικίου

Στην Ελλάδα, η τιμή ενοικίασης αγροτικής γης αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Στην Περιφέρεια Αττικής, η τιμή ενοικίασης ανερχόταν κατά μέσο όρο το έτος 2019 στα 951 ευρώ/εκτάριο και το 2022 στα 1.048 ευρώ. Στην Περιφέρεια Κρήτης, η τιμή σκαρφάλωσε κατά μέσο όρο από τα 823 ευρώ/εκτάριο το 2019 στα 892 ευρώ το 2022, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από τα 533 ευρώ/εκτάριο το 2019 στα 607 ευρώ το 2022, στη Στερεά Ελλάδα από τα 553 στα 580 ευρώ/εκτάριο και στη Δυτική Ελλάδα από τα 528 ευρώ στα 558 ευρώ/εκτάριο.

Φθηνότερες περιφέρειες ήταν κατά το έτος 2022 η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (τιμή ενοικίασης κατά μέσο όρο 255 ευρώ/εκτάριο) και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (κατά μέσο όρο 259 ευρώ/εκτάριο).