Κόστος παραγωγής: Αύξηση 2% σε γεωργία και κτηνοτροφία τον Μάρτιο του 2019 σε σύγκριση με το 2018

ag-inputs
-Διαφήμιση-

Την εξέλιξη των δεικτών τιμών των εισροών και των εκροών για το μήνα Μάρτιο 2019 δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαρτίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2018, παρουσίασε αύξηση 2,5%. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαρτίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2018, παρουσίασε αύξηση 2,0%.

Η αύξηση του Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 2,5%, τον μήνα Μάρτιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2018 οφείλεται:

  • στην αύξηση κατά 7,0% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: λαχανικά και κηπευτικά, πατάτες και σπόροι, δημητριακά και σπόροι.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 2,0%, τον μήνα Μάρτιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2018, οφείλεται:

  • στην αύξηση κατά 2,3% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ενέργεια και λιπαντικά, ζωοτροφές, λιπάσματα.
  • στην αύξηση κατά 0,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.
-Διαφήμιση-