Κόστος Παραγωγής: Αύξηση 25,4% στον δείκτη εισροών τον Απρίλιο

Αύξηση 25,4% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία τον Απρίλιο του 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2021, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ. Ο δείκτης πέρσι για το αντίστοιχο διάστημα είχε παρουσιάσει αύξηση 4,8% κατά τη σύγκρισή του με το προηγούμενο έτος (Απρίλιος 2021 VS Απρίλιος 2020).

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 25,4%, τον μήνα Απρίλιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2021 οφείλεται στην αύξηση κατά 28,9% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Ενέργεια και Λιπαντικά». Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Απρίλιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2022, παρουσίασε μείωση 0,5%. Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Μαΐου 2021 – Απριλίου 2022 παρουσίασε αύξηση 14,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2020 – Απριλίου 2021.

Σε ό,τι αφορά την ετήσια μεταβολή επιμέρους κατηγοριών, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφονται στις ομάδες «Ενέργεια και Λιπαντικά» (+46,2%), Λιπάσματα (+57,6%), Ζωοτροφές (+24,9%), Γεωργικά Φάρμακα (+10,1%). Σημαντικές είναι οι αυξήσεις τόσο για τη συντήρηση και την επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων (+15,5%) όσο και για τη συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Στα γεωργικά κτήρια, η αύξηση της τιμής φθάνει το 8,6%. Αντίστοιχες είναι και οι μεταβολές στις τιμές των μηχανημάτων καλλιέργειας (+15,6), ενώ στα περιστρεφόμενα μονοαξονικά μηχανήματα η αύξηση φτάνει το 11,7%. Στους ελκυστήρες καταγράφεται αύξηση τιμής 6,6%. Τέλος, στην κατηγορία «γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός» σημειώθηκε αύξηση 7,8%.