Κόστος Παραγωγής: Μείωση στους δείκτες εισροών κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ

Μείωση του Γενικού Δείκτη εισροών για το 2020 σε σχέση με πέρσι (Αύγουστος 2020 – Αύγουστος 2019), καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ στο μηνιαίο δελτίο της. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2019, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 2,8% έναντι μείωσης 1,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Αυγούστου 2019 με τον Αύγουστο 2018». Η από μήνα σε μήνα μεταβολή είναι αμελητέα και συγκριμένα -0,1% (Αύγουστος 2020 – Ιούλιος 2020). Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2019 – Αυγούστου 2020, παρουσίασε επίσης μείωση, 2,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2018 – Αυγούστου 2019.

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, «Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών (μείωση κατά 2,8%), τον μήνα Αύγουστο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2019 (Πίνακας 4), οφείλεται: α) στη μείωση κατά 3,4% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και β) στην αύξηση κατά 0,1% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδαςγεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός».

Σε ό, τι αφορά τις εκροές, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Αυγούστου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2019, παρουσίασε μείωση 0,7%.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Αυγούστου 2019, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2018, είχε παρουσιάσει αύξηση 0,2% (Πίνακας 1, Γράφημα 1). Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 0,7%, τον μήνα Αύγουστο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2019 (Πίνακας 1), οφείλεται στη μείωση κατά 0,8% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ελαιόλαδο, λαχανικά και κηπευτικά και πατάτες και σπόρο. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Αύγουστο 2020, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2020, παρουσίασε μείωση 1,1% (Πίνακας 2). Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2019 – Αυγούστου 2020, σε σύγκριση με τοναντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2018 – Αυγούστου 2019, παρουσίασε μείωση 2,1%.

Δείτε ΕΔΩ το ΔΤ της ΕΛΣΤΑΤ