Κρασί αξίας 37,4 δισ. δολαρίων διακινήθηκε παγκοσμίως το 2018

Η κυριαρχία της Γαλλίας στην παγκόσμια αγορά κρασιού επιβεβαιώθηκε από τα στοιχεία που αφορούν την αξία των παγκόσμιων εξαγωγών κρασιού κατά το 2018. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 37,4 δισ. δολαρίων στο οποίο ανήλθε η παγκόσμια αξία εξαγωγών, η Γαλλία αντιπροσωπεύει τη συγκεκριμένη χρονιά το 29,5% (11 δισ. δολάρια), με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη στη σειρά Ιταλία, η οποία εξήγαγε κρασιά αξίας 7,3 δισ. δολαρίων, ήτοι ποσοστό 19,6% των παγκόσμιων εξαγωγών. Αξιοσημείωτο είναι ότι από το 2014 μέχρι το 2018 η συνολική αξία των κρασιών που εξήχθησαν από όλες τις χώρες αυξήθηκε 7,5% κατά μέσο όρο, ενώ κατά 5,4% αυξήθηκε τον τελευταίο χρόνο.

Οι ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στην πίτα του παγκόσμιου εμπορίου, με ποσοστό 72,5% ή 27,1 δισ. δολάρια σε απόλυτα νούμερα. Το 9% αντιπροσωπεύουν Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία, το 7,6% η Λατινική Αμερική (εξαιρουμένου του Μεξικού), ποσοστό 4,6% η Ασία, ενώ η Βόρεια Αμερική το 4,1%. Τέλος, οι προμηθευτές από χώρες της αφρικανικής ηπείρου πραγματοποίησαν το 2,2% των παγκόσμιων εξαγωγών κρασιού σε αξία.